پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
ایلیا آقاسی زاده شعرباف [پدیدآور اصلی]، امیر بذرافشان مقدم[استاد راهنما]، مجید عرفانیان اورعی [استاد مشاور]
چکیده: تراوش عبارتست از جریان آب در خاک، به صورتی که آب از یک نقطه پر انرژی به یک نقطه کم انرژی تر جریان پیدا می کند. از اهمیت بررسی تراوش می توان به تخمین میزان جریان های زیرزمینی تحت شرایط هیدرولیکی مختلف، زهکشی در جریان حین اجرای ساختمان در داخل سفره های آب زیرزمینی، مطالعه پایداری سد های خاکی و سازه های حائل خاک تحت نیروهای نشت و همچنین تحکیم خاک های رسی اشاره نمود. تا کنون روش های مختلفی برای تحلیل معادله تراوش که مبنای آن معادله لاپلاس است، ارائه شده، که از آن جمله می توان روش های تحلیلی، روش های عددی، روش های شبیه سازی الکتریکی و ... اشاره نمود. در حل معادله تراوش در روش های ذکر شده بایستی این نکته را بیان کرد که میزان ضرایب نفوذپذیری در خاک ثابت در نظر گرفته می شود و جواب های حاصل نیز دقیق نمی باشد. بنابراین بایستی به دنبال روشی بود که بتوان متغیر بودن ضرایب نفوذپذیری را در آن اعمال نمود. در سالهای اخیر روشی نوینی جهت حل معادلات دیفرانسیل ارائه شده است که آنالیز موجک نامیده می شود. آنالیز موجک یکی از دستاوردهای نسبتا جدید و قابل توجه در ریاضیات محض است، و پیشینه چندین دهه تحقیق و پژوهش در آنالیز هارمونیک(همساز)را دارا است. آنالیز موجک امروزه کاربردهای مهمی در بسیاری از رشته های علوم و مهندسی دارد. از جمله کابردهای آن می توان به فشرده سازی و بازسازی تصاویر، پزشکی، نظامی، حل معادلات و ... اشاره نمود. در این پایان نامه معادله تراوش با استفاده از موجک هار حل شده و نتایج آن با حل عددی مقایسه شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که جواب ها در مقایسه با روش متداول که روش تفاضلات محدود می باشد، قابل قبول بوده و میزان خطا بسیار پایین می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معادلات دیفرانسیل #معادله تراوش #حل عددی #موجک هار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)