پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
فریبرز برجیان بروجنی [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]
چکیده: رفتار مواد ویسکوالاستیک در صنایع هوافضا، نفت، پلیمر، تجهیزات دریایی، راهسازی و پزشکی دارای کاربردهای فراوانی است. رفتار ویسکوالاستیک ترکیبی از خواص جامد الاستیک و سیال ویسکوز است. رابطه ی بین تنش و کرنش در رفتار ویسکوالاستیک وابسته به زمان می باشد. رفتار مواد ویسکوالاستیک در یک لحظه ی خاص به شرایط بارگذاری فعلی و علاوه بر آن به سابقه ی بارگذاری نیز بستگی دارد. در این پژوهش ابتدا فرمول‌بندی روش بدون المان درون‌یابی نقطه شعاعی(RPIM) برای تحلیل مسائل ویسکوالاستیک با استفاده از معادله تشکیل شده ی انتگرالی در بازه ی زمانی ارائه شده است. رفتار ماده ویسکوالاستیک نیز به صورت خطی در نظر گرفته می شود و از سری پرونی عمومی برای مدل‌سازی رفتار ویسکوالاستیک ماده استفاده می شود. در هر گام زمانی تحلیل این مسائل، انتگرال‌های دامنه‌‌ای زیاد باید حساب گردد. در اکثر روش‌های بدون المان برای محاسه انتگرال‌های دامنه‌ای از روش گوس استفاده می‌شود. در این روش به مش بندی پس‌زمینه احتیاج است و در مسائل با هندسه‌های پیچیده برای محاسبه انتگرال‌ها با دقت بالا صرف هزینه محاسباتی زیاد لازم است. در مطالعه حاضر، انتگرال‌های دامنه‌ با استفاده از روش تبدیل کارتزین (CTM) با دقت و سرعت بالاتری نسبت به روش گوس محاسبه می‌شود که این روش یک روش بدون المان است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: مدل سازی عددی #RPIM #ویسکوالاستیک #متلب #درون یابی نقطه ای شعاعی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)