پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مرتضی الطافی [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]
چکیده: یکی از مباحث مهم در بحث طراحی و ساخت سازه‌ها، مقاوم سازی آنها در برابر بارهای دینامیکی وارده بر آنها می‌باشد. یکی از این بارهای دینامیکی که ماهیت غیر خطی و پیچیده‌ای را دارد، بارهای انفجاری می‌باشد. در عصر حاضر با افزایش حملات تروریستی به سازه‌ها و ساختمان‌های پرجمعیت که گاهی نیز جنبه دولتی و سیاسی دارد، این موضوع بیشتر مورد توجه مهندسین و طراحان سازه قرار گرفته است. گاهاً با قرار دادن چند کیلوگرم ماده منفجره در نقاط حساس ساختمانها که بارهای اصلی سازه را تحمل می‌کند، می‌توان خسارات جبران ناپذیری به آن سازه وارد کرد. از سوی دیگر پدیده‌های طبیعی مانند انفجار گاز و یا آتش سوزی نیز می‌توانند بارهای مشابه‌ای را به سازه وارد کنند. این موارد دلایلی کافی برای توجه بیشتر به علم مقاوم سازی سازه‌ها در برابر بارهای گوناگون وارده بر آنها می‌باشد. خوشبختانه با پیشرفت روزافزون علم و قدرت کامپیوترها این موضوع در مسیری با سرعت بیشتر قرار گرفته است. در این زمینه نرم‌افزارهای شبیه‌سازی عددی مختلفی اعم از آباکوس، انسیس، اتوداین، ال‌اس‌داینا و ... رونمایی شده‌اند که به کمک آنها می‌توان موارد ذکر شده را شبیه‌سازی، تحلیل و بررسی کرد. این امر به کاهش هزینه، پیش‌بینی دقیقتر، راحتتر و سریعتر این امر کمک می‌کند. با این دیدگاه در این پایان نامه به بررسی اثر بارگذاری انفجاری بر روی تونل‌های زیرزمینی پرداخته می شود. همانطور که می‌دانیم تونل‌ها، از جمله تونل‌های مترو، زیرگذر، روگذر و .... در دنیای امروز زیاد کاربرد دارند و اکثر آنها جمعیت زیادی را در خود قرار می‌دهند و در مقابل نوع و زمان دسترسی به سطح زمین در آنها اهمیت مقاوم بودن آنها را در برابر بارهای گوناگون بیشتر می‌کند. در این پایان‌نامه اثر 500، 1000 و 5000 کیلوگرم TNT را در اعماق 10، 15 و 20 از سطح زمین بر تونل زیرزمینی با استفاده از نرم افزار اتوداین مورد تحلیل قرار گرفته است. برای مدلسازی از روش بدون شبکه SPH استفاده کردیم. پس از تحلیل نمودارهای فشار، تنش و جابجایی مربوط به هرکدام از حالتها را مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل از مقایسه این نمودارها رابطه مستقیم اثر انفجار با جرم ماده منفجره و رابطه معکوس آن را با عمق انفجار نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بارگذاری انفجاری #تونل #SPH #شبیه‌سازی عددی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)