پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
رضا حسین‌پور [پدیدآور اصلی]، محسن کرامتی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه یکی از روش‌های بهسازی خاک‌های مسئله‌دار استفاده از انواع مختلف شمع می‌باشد. بررسی انواع شمع‌ها از نظر عملکرد آن‌ها و همچنین عوامل موثر بر ظرفیت باربری اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. یکی از چالش‌هایی که مهندسین ژئوتکنیک با آن برخورد می‌کنند انتخاب نوع و شکل شمع مورد نظر می‌باشد. عوامل بسیار زیادی می‌توانند بر روی این انتخاب تاثیر بگذارند که مهمترین پارامتر بحث ظرفیت باربری شمع‌ها می‌باشد که به شکل مقطع شمع بستگی زیادی دارد. با وجود مطالعات انجام شده بر روی رفتار شمع های مارپیچ در سالیان اخیر همچنان محققین بر ضرورت انجام مطالعات بیشتر جهت درک دقیق تر و کامل تر شمع های مارپیچ تاکید دارند تا بتوانند توصیه‌های قطعی درباره‌ی استفاده عملی از این نوع شمع‌ها ارئه دهند. این مطالعه ارائه ی دهنده ی نتایج مدل سازی فیزیکی G1 شمع مارپیچ تحت بارگذاری مونوتونیک و سیکلیک در ماسه خشک در درصد تراکم های مختلف است. پارامترهای اندازه‌گیری شده در طول آزمایش شامل حداکثر نیروهای قابل تحمل در حالت کششی و فشاری، تعداد چرخه‌ها، میانگین بار، دامنه چرخه و... می‌باشد که از این پارامترها جهت بررسی رفتار شمع و همچنین تغییرات ظرفیت باربری آن استفاده شده است. در این مطالعه مشخص شده است تحت آزمایشات مونوتونیک، برای شمع مارپیچ تک‌پره ظرفیت نهایی کششی 20% از ظرفیت نهایی فشاری آن است درحالی که با اضافه کردن یک پره به شمع مارپیچ قبلی و تبدیل شدن به شمع مارپیچ دوپره، ظرفیت نهایی کششی آن 25% از ظرفیت نهایی فشاری گردیده است. در هنگام بارگذاری سیکلیک، افزایش تعداد پره‌های شمع بر تعداد چرخه‌ها تاثیرگذار نمی‌باشد زیرا در شمع مارپیچ دو‌پره، پره دوم به دلیل قرار گرفتن در قسمت دستخورده خاک عملکرد نامطلوبی از خود نشان داده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: شمع مارپیچ #ظرفیت باربری نهایی #بارگذاری مونوتونیک #بارگذاری سیکلیک #مدل‌سازی فیزیکی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)