پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
لیلا گنجی [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]
چکیده: شریان های حیاتی، از جمله: خطوط انتقال آب، جمع آوری و انتقال فاضلاب، انتقال گاز و نفت و غیره به عنوان اصلی ترین اجزای هر شهر در اولویت اول اهمیت قرار می گیرند و در این راستا هر ساله سرمایه گذاری های کلانی در خصوص ساخت و اجرا آنها صورت می پذیرد. بروز مشکل در یک نقطه از خط انتقال باعث از مدار خارج شدن کل شبکه میگردد، از اینرو نیاز به مطالعات گسترده ایی در خصوص عملکرد آنها در برابر انواع بارها از جمله بارهای ناشی از انفجار و زمین لرزه می باشد. پایان نامه حاضر به بررسی رفتار خطوط لوله آب مدفون در برابر بارگذاری ناشی از انفجارهای سطحی می پردازد. در این راستا، ابتدا تحلیل حوزه آزاد انفجار روی سطح انجام می گیرد تا پدیده انتشار امواج انفجار درون خاک بررسی گردد. این تحلیل که با روش ALE انجام شده است، به عنوان بارگذاری برای تحلیل رفتار خطوط لوله آب مدفون استفاده می شود تا به بررسی تاثیر این بارگذاری بر خطوط انتقال آب در اعماق مختلف بپردازد. در مرحله بعدی، با تکیه بر حل معادلات دیفرانسیل حاکم بر رفتار لوله ها در حالت ساده شده شبه استاتیکی، روابطی برای تحلیل خطوط لوله مدفون در دو حالت رفتار الاستیک و غیر الاستیک در برابر انفجار پیشنهاد می گردد. در انتها، با استفاده از مدلسازی دقیق اجزاء محدود، اثر پارامترهای مختلف دخیل بر رفتار خطوط لوله مدفون نظیر بزرگی انفجار و عمق دفن شدگی لوله در اثر انفجار بررسی شده و با روش های دیگر حل از جمله روش اویلری و لاگرانژی مقایسه می شود. این مقایسه نشان می دهد همواره روش های اویلری و لاگرانژی (بویژه لاگرانژی )قادر به تحلیل پدیده انفجار نبوده و روش ALE که در واقع ترکیبی از این دوروش و اصلاح شده نواقص و معایب آنهاست قادر به بررسی و تحلیل رفتارهای غیر خطی و تغییرشکل های بزرگ در پدیده هایی مانند انفجار می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#لوله های مدفون #انفجار سطحی #خطوط انتقال آب #آسیب پذیری #روش ALE #پاسخ دینامیکی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)