پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
خشایار خزاعی [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]
چکیده: سازه‌های مدفون در خاک همواره در معرض آسیب‌های ناشی از زلزله و حرکت گسل می‌باشند. احتمال خرابی در آن‌ها با نزدیک شدن به منبع آسیب‌رسان بیشتر می‌شود. از عوامل آسیب‌رسان می‌توان به حرکت گسل‌ها اشاره کرد که باعث می‌شود تا سازه‌های مجاور گسل ازجمله خطوط لوله مدفون دچار تغییر شکل یا گسیختگی شوند. به همین جهت انجام مطالعات و ارزیابی دقیق‌تر بازتاب لوله‌های مدفون ضروری به نظر می‌رسد. یکی از راه‌های بررسی رفتار لوله در مواجهه با حرکت گسل، مدل‌سازی عددی خطوط توسط نرم‌افزار است. در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار ABAQUS حرکت گسل امتدادلغز به‌صورت سه‌بعدی شبیه‌سازی شده و رفتار لوله فولادی در خاک رسی سست و متراکم موردبررسی قرارگرفته است. همچنین تغییر شکل گروه خط لوله در کنار یکدیگر و اثر متقابل لوله‌ها بررسی‌شده است. طبق نتایج به‌دست‌آمده، با دفن لوله‌ها، با آرایش افقی می‌توان تغییر شکل‌های مقطع لوله را کاهش داد. همچنین در شرایط خاص دفن لوله‌ها با آرایش مثلثی باعث عملکرد یکپارچه لوله‌ها شده و سختی خمشی گروه لوله بالا می‌رود و از کمانش لوله جلوگیری می‌شود. افزایش نسبت قطر به ضخامت (D/t) در لوله‌هایی با قطر یکسان باعث کاهش سختی خمشی در لوله شده و درنتیجه تغییر شکل مقطع کاهش می‌یابد و درصورتی‌که نسبت D/t در لوله‌ها متفاوت باشد، با قرار دادن لوله با بیشترین نسبت D/t به‌عنوان اولین لوله در جهت حرکت گسل امتدادلغز ، می‌تواند از تغییر شکل زیاد لوله‌های دیگر جلوگیری کرد
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل‌سازی عددی #نرم افزار اباکوس #تحلیل دینامیکی #لوله مدفون #اندرکنش خاک و لوله

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)