پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
امیرمحمد تقوی [پدیدآور اصلی]، ابراهیم زمانی بیدختی[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش پاسخ‌های دینامیکی سازه‌های بتن آرمه جداسازی شده و پایه ثابت با بدون درنظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه تحت اثر رکوردهای حوزه نزدیک و دور مورد بررسی قرار گرفته است. برای دست‌یابی به این هدف سه نمونه ساختمان بتنی چهار، هشت و دوازده طبقه با و بدون جداساز لاستیکی با هسته سربی بر روی خاک نرم، متوسط، سخت و صلب در نرم‌افزار اپنسیس مدل گردیده است و در کل شش رکورد حوزه نزدیک و شش رکورد حوزه دور که دارای مؤلفه‌های یکسان اما ایستگاه‌های متفاوت بودند انتخاب و هر یک از آن‌ها در پنجاه گام مقیاس و در هر مرحله بر هریک از سازه‌ها مدل‌سازی شده اعمال گردیدند. تحلیل مورداستفاده تحلیل دینامیکی افزایشی است تا به وسیله و اعمال گستره عظیمی از زلزله‌های مقیاس شده به سازه‌ها، دریافت پاسخ‌های مربوطه، دسته‌بندی و ارائه آن‌ها رفتار این‌گونه سازه‌ها به طور عمیق و دقیق درک گردد. پاسخ‌های موردبررسی دریفت طبقات، برش پایه، جابجایی و شتاب بام بودند. نتایج نشان دادند که جداسازها با جذب انرژی زلزله‌ها در سازه‌های جداسازی شده پاسخ‌های سازه را کاهش داده و به اقتصادی بودن طرح کمک خواهند نمود. در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه در سازه‌های جداسازی شده با توجه به نتایج بدست آمده، ضروری به نظر می‌رسد. در بیشینه شتاب‌های زمین با مقادیر واقعی رکوردهای حوزه نزدیک پاسخ بیشتری نسبت به رکوردهای حوزه دور ایجاد می‌نمایند اما در بیشینه شتاب‌های زمین با مقادیر یکسان این رکوردهای حوزه دور خواهند بود که پاسخ بیشتری تولید خواهند نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جداساز لاستیکی با هسته سربی #اندرکنش خاک و سازه #تحلیل دینامیکی افزایشی #نمودارهای IDA #رکوردهای حوزه نزدیک و دور

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)