پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مجتبی یزدپور [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]، میثم جلالی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه نیاز به طراحی و ساخت تونل های شهری به منظور حمل ونقل فراگیرشده است. یکی از انواع این تونل ها، تونل دوقلو (TwinTunnel) می باشد که برکنش تونل ها به ازای فواصل مختلف، یکی از چالش های پیش روی طراحان می باشد. تونل دوقلوی بزرگراه حکیم در تهران به روش NATM حفاری گردیده است. دراین مقاله، مدل سازی عددی سه بعدی با استفاده از نرم افزارPlaxis 3D Tunnel برای تونل های کم عمق انجام شده است و چهار مدل که در آنها، فاصله ی میان دوتونل 0.5، 1، 1.5 و 2 برابر قطر (عرض) تونل است، مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته اند. در مدل سازی، کلیه ی مراحل اجرایی دیده شده و حفاری به صورت مرحله ای انجام شده است تا اثرات سه بعدی نیز در نتایج نمایان باشند. تاریخچه ی جابه جایی ها و همچنین تنش های خاک در نقاط مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد جابه-جایی کف دو تونل متأثر از فاصله ی دو تونل نمی باشد. با افزایش فاصله ی تونل ها از 1.5 برابر قطر (عرض) تونل، حفاری تونل دوم تأثیری بر جابه جایی های تاج تونل اول نداشته است و حفاری تونل دوم باعث اضافه تنش در نقطه ی وسط پیلار میانی شده است که حتی در فاصله ی 2 برابر قطر (عرض) تونل نیز افزایش تنش رخ داده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تونل دوقلو #NATM #اندرکنش #Plaxis 3D Tunnel

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)