پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع دکتری > سال 1396
پدیدآورندگان:
بهنام کریمی فرزقی [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]
چکیده: بررسی رفتار خاک ها در مقابل بارهای انفجاری، یکی از مسائل مهم در مهندسی عمران، معدن، تونل سازی و سازه های نظامی می باشد. پدیده انفجار، در فاصله زمانی بسیار کوتاهی اتفاق افتاده و موج شوک بزرگی بسته به نوع ومقدار مواد منفجره تولید می نماید. بسته به محیط انفجار، فشارهای تولیدی و خصوصیات انفجار می تواند متفاوت باشد. انفجار در آب باعث ایجاد حباب انفجار و انفجار در خاک سبب ایجاد چاله انفجاری می گردد. در این میان، بررسی انفجار در خاک باتوجه به ناشناخته بودن خصوصیات خاک ها و گستردگی انواع خاک ها، مشکل تر از بررسی انفجار در سایر محیط های معمول می باشد. برای بررسی پدیده انفجار می توان از روش های آزمایشگاهی و یا مدلسازی عددی استفاده نمود. با توجه به اینکه مدل های آزمایشگاهی می توانند خطرناک باشند و ایجاد شرایط کنترل شده برای انجام آزمایش پرهزینه و مشکل است، برای بررسی این پدیده از مدلسازی های عددی استفاده می شود. در میان روش های عددی، روش های بدون شبکه توانایی بهتری در مدلسازی مسائل ضربه و انفجار را دارا می باشند. یکی از روش ها برای مدلسازی ضربه و انفجار روش عددی بدون شبکه هیدرودینامیک ذرات هموار می باشد. در این رساله با استفاده از این روش و با استفاده از زبان برنامه نویسی فرترن، پدیده انفجار در خاک کد نویسی و مورد تحلیل قرار گرفته و به بررسی چاله های انفجاری در خاک های یک لایه، خاک دو لایه، شیروانی خاکی و انفجار روی خاک اشباع زیر آب پرداخته شده است. نتایج بدست آمده با این روش، با نتایج آزمایشگاهی مطابقت داشته و مقدار تفاوت ناچیز آن به خاطر اتلاف انرژی می باشد.کد نوشته شده در این رساله می تواند با کمی تغییر برای مدلسازی انفجار در محیط های متفاوت مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انفجار در خاک دانه‌ای #روش‌های عددی بدون شبکه #روش هیدرودینامیک ذرات هموار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)