پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
حمید خیاط زاده [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]، مهدی عجمی[استاد راهنما]
چکیده: انفجار زیر آب موضوعی است که از حدود 90 سال پیش مورد توجه محققان بوده است و تحقیقات پیگیر وجهت دار در مورد آن 70 سال پیش،به هنگام شروع جنگ جهانی دوم آغاز شد.ارزش استراتژیکی نبردهای دریایی در جنگ جهانی دوم،مهم ترین عامل توجه به انفجار زیر آب بوده است. در انفجار زیر آب، گازهای ناشی از انفجار مسبب شکل‌گیری حباب‌هایی می‌شوند. به دلیل تفاوت چگالی بین آب و محصولات ناشی از انفجار و به وجود آمدن گرادیان حرارتی، میدان فشار خاصی در آب شکل می‌گیرد که عامل به وجود آمدن امواج شوک و به تبع آن امواج ثانویه می‌شود. در اثر سیکل‌های متعدد انبساط و انقباض حباب و وجود میدان فشار و گرادیان حرارت در سیال پیرامونش، حباب، حرکات انبساطی، انقباضی و انتقالی خواهد کرد. در ابتدا، فیزیک پدیده‌ی انفجار و بخصوص انفجار زیر آب را با روابط متعدد تحلیلی و تجربی تشریح کرده و عوامل دخیل در آن را شناسایی نمودیم. روش بدون المان ذرات هموار متحرک به عنوان ابزاری مناسب،برای تحلیل انفجار زیر آب مورد استفاده قرار گرفت. در پایان این تحقیق، روش عددی ذرات هموار متحرک در آنالیز انفجار زیر آب ابزاری توانمند و روشی کارا ارزیابی .. این مهم برپایه‌ی نتایج خروجی برنامه رایانه‌ای LS-Dyna به دست می‌آید.روش SPH در حل مسائل زیر ابزاری بسیار توانمند و کارآ می‌نماید: 1ـ تحلیل انفجار یک هسته‌ی پرفشار زیر آب و فاز انبساط محصولات گازی (حباب). 2ـ تحلیل مسائل انفجار در زیر آب و بررسی اثرات امواج باز تابشی از موانع صلب. 3ـ تحلیل اندرکنش حباب ناشی از انفجار با سطح آزاد ساکن (تغییرات سطح آزاد). 4- مدل‌سازی احتراق سریع (Detonation) ماده منفجره در محیط‌های سه بعدی سیال.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مش اویلری- مش لاگرانژی- روش های بدون شبکه- روش ذرات هموار متحرک - انفجار زیر آب.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)