پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع دکتری > سال 1394
پدیدآورندگان:
رضا مقصودی [پدیدآور اصلی]، رامین امینی[استاد راهنما]، ناصر ظریف مقدم باصفت [استاد مشاور]
چکیده: روش جدید ایزوژئومتریک بر مبنای استفاده از فناوری طراحی به کمک کامپیوتر به تحلیل مسائل مختلف می پردازد و دارای مزایای بسیاری مانند کاهش قابل ملاحظه ی دستگاه معادلات، مدل سازی هندسی بسیار دقیق (بخصوص مدل سازی منحنی ها و غیره)، استفاده از روش های معمول در روش اجزای محدود ، دارا بودن بیشتر مزایای روش اجزای محدود، استفاده در مسائلی که نیاز به شبکه بندی مجدد دارند (مسائلی که با دیدگاه لاگرانژی حل می شوند) و غیره می باشد. با توجه به نوپا بودن این روش و استفاده بیشتر آن در مکانیک سازه ها، در این رساله سعی بر آن شده است که از قابلیت های روش ایزوژئومتریک در دینامیک سیالات محاسباتی هم در دیدگاه اویلری و هم در دیدگاه لاگرانژی نشان داده شود. بدین منظور در دیدگاه اویلری مسائلی مانند توزیع سرعت در کانال شیبدار با جریان یکنواخت، مدل سازی جریان غیرچرخشی اطراف مانع دایروی و مستطیلی بررسی شده اند. همچنین مدل-سازی شکست سد در زمان های مختلف با دیدگاه لاگرانژی به وسیله ی این روش به انجام رسیده است تا به این طریق به قدرت این روش در دینامیک سیالات محاسباتی پی برد. هدف از مدل سازی توزیع سرعت در کانال شیبدار با جریان یکنواخت مقایسه ی قابلیت روش تحلیل ایزوژئومتریک و روش اجزای محدود در مدل سازی مسائل با هندسه ی ساده می باشد. یکی از مسائل مهم در روش های عددی کاهش دستگاه معادلات است که در این قسمت سعی شده این دو روش از این نظر با هم مقایسه شوند. یکی از مشکلات بسیار مهم روش های عددی مدل سازی هندسه ی دارای انحناء می باشد که برای هر چه بهتر مدل کردن این هندسه باید شبکه بندی را ریزتر کرد که باعث افزایش قابل ملاحظه ی دستگاه معادلات و در نتیجه افزایش زمان حل می شود. در بخش مدل سازی جریان غیرچرخشی اطراف مانع دایروی بر قابلیت روش تحلیل ایزوژئومتریک در مدل سازی هندسه های پیچیده اشاره شده است. در بخش مدل سازی شکست سد یکی دیگر از قابلیت های روش تحلیل ایزوژئومتریک یعنی استفاده در مسائل دیدگاه لاگرانژی پرداخته شده است. در این مسائل مرزهای موجود در طول زمان تغییرات زیادی پیدا می کنند بنابراین تحلیل اینگونه مسائل به دلیل فرآیند شبکه بندی پر هزینه و زمان بر می باشد. در حالی که با روش تحلیل ایزوژئومتریک این مشکل اساسی به شکل قابل ملاحظه ای برطرف می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش ایزوژئومتریک #دینامیک سیالات محاسباتی #دیدگاه اویلری #دیدگاه لاگرانژی #توزیع سرعت در کانال شیبدار #جریان غیرچرخشی #شکست سد.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)