پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مهتاب فیاض ترشیزی [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]
چکیده: بهمن، توده برفی است که در اثر نیروی وزن خود یا عوامل خارجی همچون انفجار، بطور ناگهانی و با سرعت بر روی سطح شیب‌دار شروع به حرکت می‌کند. این پدیده طبیعی اغلب در مناطق کوهستانی و در فصل زمستان اتفاق می‌افتد و هر ساله در ایران و جهان، برای بازدیدکنندگان یا کسانی که در مناطق سردسیر و دامنه کوه زندگی می‌کنند، خسارت‌های فراوانی ایجاد می‌کند. از همین‌رو با شناخت حرکت بهمن می‌توان راه‌کارهایی برای کاهش صدمات آن ارائه کرد. در این پژوهش سعی می‌شود بهمن پودری (ابری متشکل از دو سیال با خواص مختلف) و بهمنی با هسته متراکم که توسط ابری از ذرات برف پوشیده شده (بهمن پودری- متراکم) با استفاده از نرم‌افزار آباکوس و روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) مدلسازی شود. هیدرودینامیک ذرات هموار، روش لاگرانژی بدون شبکه است که سیال را به جای شبکه با مجموعه‌ای از ذرات مدلسازی می‌کند و هر ذره مکان، سرعت و جرم خاص خود را دارد. در اینجا، بهمن بصورت توده برفی مدل شده است که در اثر وزن خود بر روی شیب شروع به حرکت کرده و تنها نیروی اصطکاک در خلاف جهت حرکت، به آن وارد شده است. در نهایت، موانعی جلوی حرکت بهمن گذاشته و سرعت و میزان پیشروی آن درحالت‌های مختلف با هم مقایسه می‌شود. در انتها مانعی که باعث بیشترین کاهش در سرعت و پیشروی بهمن می گردد، به عنوان مانعی مناسب انتخاب شده است. همانطور که مشاهده می شود استفاده از مانع بصورت جدا از هم باعث کاهش سرعت و طول پیشروی بهمن می شود. البته فاصله موانع باید بگونه ای انتخاب شود که بیشترین تاثیر را داشته باشد. گاهی اوقات در انتهای حرکت بهمن بر روی شیب، آب وجود دارد؛ برخورد بهمن به آن موجی ایجاد کرده و باعث سرریز شدن آب از سد می شود که می تواند تهدیدی جدی برای شهرک ها، جاده ها و زیرساخت ها در پایین‌دست باشد. در ادامه، در این پژوهش، ابتدا حرکت بهمن بر روی شیب، موج ایجاد شده در اثر برخورد با آب و سرعت و ارتفاع آب در لحظه عبور از سد شبیه سازی شده است. سپس با توجه به نتایج به دست آمده، مانع سراسری و موانعی با فواصل مناسب از هم در این مدل گذاشته شده و در هر حالت، سرعت بهمن در لحظه برخورد با آب، ارتفاع موج ایجاد شده، ارتفاع و سرعت آب در لحظه عبور از سد با حالت بدون مانع مقایسه می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بهمن #مانع #آباکوس #روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)