پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
حسین مرادی مقدم [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]، محسن کرامتی[استاد راهنما]
چکیده: نیاز به ساخت و سازهای گوناگون، مهندسین عمران را با خاک‌های مسئله‌دار و مشکلاتی نظیر نشست و کمبود ظرفیت باربری مواجه ساخته است. از جمله اقدامات صورت گرفته در جهت تثبیت این خاک‌ها، استفاده از انواع روش‌های بهسازی می‌باشد. یکی از این روش‌های کاربردی، استفاده از میکروپایل‌ها یا همان ریز شمع‌ها به عنوان یک المان سازه‌ای در خاک می‌باشد. در این تحقیق و در یک برنامه آزمایشگاهی، پس از طراحی و ساخت دستگاه مدل‌سازی فیزیکی بزرگ مقیاس، آزمایش‌های متعدد بارگذاری استاتیکی کرنش کنترل با نرخ جا‌به‌جایی ۱۰mm/min جهت بررسی پارامترهای مختلفی همچون طول و قطر میکروپایل‌ها در خاک‌های با تراکم نسبی مختلف انجام گرفته است. در این بررسی‌ها از نرم افزار SPSS به منظور تحلیل نتایج و تعیین اثر کمی پارامترها و روش مبتنی بر الگوریتم ژنتیک EPR به منظور پیش‌بینی رفتار میکروپایل‌ها استفاده شده است. اندازه طول میکروپایل‌ها به ترتیب 0/5، 0/75 و۱ متر و اندازه قطرهای مورد استفاده به ترتیب ۱، ۲ و ۳ اینچ می‌باشد. خاک مورد استفاده ماسه استاندارد فیروزکوه می‌باشد که در تراکم‌های نسبی ۳۰و ۹۰ درصد مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بررسی‌ها علاوه بر تایید عملکرد و صحت نتایج دستگاه، تاثیر تقریبا ۱.۱ برابری پارامتر قطر نسبت به طول در تراکم‌های مختلف، تاثیر ۲.۱ برابری پارامتر تراکم نسبت به قطر در طول‌های مختلف و تاثیر ۲.۳ برابری پارامتر تراکم نسبت به طول در قطرهای مختلف میکروپایل را نشان می‌دهد. در نهایت ملاحظه می‌شود مدل EPR دارای دقت بالا در پیش-بینی بوده و بر مبنای نتایج SPSS پارامترهای تراکم، قطر و طول به ترتیب دارای بیشترین اهمیت در ارزیابی مقدار ظرفیت باربری میکروپایل‌ها می‌باشند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#میکروپایل #ظرفیت باربری #مدلسازی آزمایشگاهی #تحلیل SPSS #مدلEPR

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)