پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
وحید خسروی [پدیدآور اصلی]، فرشید جندقی علائی[استاد راهنما]
چکیده: باتوجه به اهمیت مقاوم سازی و ترمیم سازه ها به ویژه پل ها و توسعه روش های مقاوم سازی با ورق های پلیمر مسلح به الیاف (FRP) در عصر حاضر، بسیاری از پژوهش ها در زمینه سازه به سوی ارزیابی این روش مقاوم سازی و مقایسه آن با سایر روش های نوین گرایش داشته است. همان طور که می دانید پل ها همواره تحت اثر بار دینامیکی ناشی از تردد وسایل نقلیه قرار دارند و ازین رو پدیده خستگی در شاه تیرهای پل تأثیر قابل ملاحظه ای بر افت ظرفیت باربری آنها خواهد داشت. روش مقاوم سازی با استفاده از ورق های FRP یکی از موثرترین روش های مقاوم سازی و نیز ترمیم پل ها در مقابل پدیده خستگی می باشد که در این تحقیق به دنبال آن بوده ایم تا تأثیر پدیده خستگی را بر یک تیر بتن آرمه با چند آرایش متفاوت ورق پلیمر مسلح به الیاف کربن (CFRP) بررسی کرده و افت مقاومت تیر ناشی از تکرار تناوب های بارگذاری و پدیده خستگی را در آرایش-های متفاوت باهم مورد مقایسه قرار دهیم. نمونه ها با 6 آرایش متفاوت برحسب تعداد لایه ها و پهنای ورق، در نرم افزار اجزای محدود ABAQUS مدل سازی شدند و برای هر نمونه یک تحلیل استاتیکی و یک تحلیل خستگی انجام شد. تحلیل خستگی شامل دو مرحله است. در مرحله اول بارگذاری تناوبی با تعداد 50000 سیکل و در مرحله دوم بارگذاری استاتیکی روی نمونه اعمال شد. در پایان نتایج تحلیل استاتیکی و خستگی نمونه ها بصورت نمودار بار- تغییرمکان باهم مقایسه گردید. مقایسات انجام شده، تفاوت تأثیر پدیده خستگی بر تیر بتن آرمه مقاوم شده با ورق با تعداد لایه های متفاوت و پهنای متفاوت مشخص کرد. یکی از نتایج مبین این امر بود که تأثیر افزایش تعداد لایه های ورق CFRP و ضخامت در بهبود مقاومت تیر در برابر خستگی فراتر از تأثیر افزایش پهنای ورق ها و سطح تماس آنها در بهبود مقاومت تیر می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلیمر مسلح به الیاف #خستگی #مقاوم سازی #بارگذاری تناوبی #ظرفیت باربری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)