پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
جواد قربانی [پدیدآور اصلی]، محسن کرامتی[استاد راهنما]، رضا نادری[استاد راهنما]
چکیده: شاتکریت یکی از مصالح پرکاربرد سازه‌های ژئوتکنیکی مانند پایداری شیب‌های خاکی و سنگی ، پوشش اولیه و نهایی (لاینینگ) تونل‌ها و... است. با توجه به خاصیت ترد بودن شاتکریت، مسلح سازی این مواد به‌منظور افزایش شکل‌پذیری لازم است. برای مسلح کردن شاتکریت از مش فولادی استفاده می‌شود، اما به علت خوردگی فولاد در دراز مدت ، تخلل شاتکریت را به دنبال دارد، هم‌چنین با توجه به معایب مش های فلزی در رابطه با عدم هم پوشانی کامل سطح موردنظر و مشکلات و پیچیدگی های نصب و هزینه بالاکه باعث استفاده کمتر از مش های فلزی شده است. رشته های الیافی مشکلات مربوط به‌ نصب مش فلزی را ندارند، مضاف بر اینکه شاتکریت همپوشانی بهتری با سطح موردنظر پیدا می‌کند که این امر باعث بهبود عملکرد شاتکریت الیافی ازلحاظ مقاومتی و تغییر شکل پذیری می‌شود. این مطالعه با هدف رسیدن به طرح اختلاط مناسب شاتکریت الیافی با رویکرد فنی، کیفی و با در نظر گرفتن اهمیت محیط‌زیست بررسی گردید. به همین منظور در این مطالعه تمرکز مناسبی بر روی الیاف فولادی بازیافتی حاصل از بازیافت لاستیک های فرسوده انجام گرفت که ضمن مطالعات تحقیقات پیشین در این زمینه سه نوع الیاف به نام‌های الیاف فولادی صنعتی دو سر قلاب سه بعدی، الیاف فورتا و الیاف فولادی بازیافتی حاصل از بازیافت لاستیک های فرسوده ، استفاده شده است و عملکرد سه‌گانه آن ها (کششی، فشاری و خمشی) از جنبه‌های مختلف مقاومتی و تغییر شکل‌پذیری بررسی گردید. نتایج آزمون ها نشان دهنده رفتار بسیار مناسب ترکیب الیاف فولادی بازیافتی و الیاف فولادی صنعتی است، نتایج ترکیب الیاف فولادی صنعتی و الیاف فولادی بازیافتی با نسبت برابر نشان دهنده اندرکنش بسیار این دو الیاف است به نحوی که می توان نتیجه گرفت الیاف-های فولادی صنعتی موجود در بازار توان افزایش مقاومت پیک و قبل از پیک را به‌خوبی دارند ولی عملکرد افزایش شکل‌پذیری بعد از مقاومت بیشینه را به اندازه الیاف های فولادی بازیافتی ندارند، این موضوع در حالی است که الیاف های فولادی بازیافتی پتانسیل بسیار بالاتری در شاخه بعد از پیک منحنی تنش _کرنش را دارند که ترکیب این دو الیاف به ‌خوبی می‌تواند ضمن بالابردن مقاومت بیشینه شاتکریت الیافی، شکل‌پذیری مناسبی را به شاتکریت موردنظر بدهد. و از طرفی قیمت تمام‌ شده الیاف فولادی بازیافتی در حدود ده درصد قیمت تمام‌ شده الیاف فولادی صنعتی می‌باشد که در ترکیب آن با الیاف فولادی صنعتی،درصد قابل‌توجهی در قیمت تمام‌ شده شاتکریت الیافی صرفه‌جویی می شود. شایان ذکر است حذف کامل مش فولادی صرفا در معدود پروژه هایی امکان پذیر است که یا ساختگاه سازه از لحاظ پارامترهای ژئوتکنیکی بسیار قابل قبول باشد(مانند پایدار سازی اولیه تونل ها با ساختگاه سنگی بدون درزه)،یا در پایدارسازی اولیه سنگ های هوازده ، مش گذاری باعث تاخیر در زمان پایداری سازه پروژه گردد. به‌صورت خلاصه تغییر عملکردهای این طرح اختلاط بیان می‌شود: 1) مقاومت پیک تنش کششی نسبت به شاتکریت غیر مسلح، 77 درصد افزایش یافت. 2) کرنش نهایی لحظه شکست نسبت به شاتکریت غیر مسلح، 5/6 برابر افزایش یافت. 3) مقاومت فشاری این طرح،5/1 برابر نسبت به شاتکریت غیر مسلح، افزایش نشان داد و همچنین مود شکست فشاری آن، از مود اول به مود سوم تغییر یافت. 4) مقاومت پیک خمشی این طرح نسبت به مقاومت خمشی شاتکریت غیر مسلح، 90 درصد افزایش یافت. 5) در این طرح چقرمگی خمشی نسبت به شاتکریت غیر مسلح، بیش از 20 برابر افزایش یافت. 6) تنش پسماند طرح بهینه 5/7 برابر نسبت به طرح شاتکریت غیر مسلح افزایش یافت. 7) پارامتر ضریب شکل پذیری نشان دهنده افزایش 8 برابری طرح بهینه نسبت به طرح شاتکریت غیر مسلح است. طرحی که هر سه رویکرد کیفی، اقتصادی و زیست‌محیطی را داشته باشد ، طرح ترکیبی الیاف فولادی صنعتی و الیاف فولادی بازیافتی به نام اختصاری 0.5R+0.5I می باشد
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلیدواژه‌ها: شاتکریت #شاتکریت الیافی #الیاف فولادی #الیاف بازیافتی #الیاف فورتا
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)