پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
میلاد حاجی ابراهیمی [پدیدآور اصلی]، سید علی حسینی[استاد راهنما]
چکیده: روسازی بتن غلتکی زیر شاخه ای از روسازی های صلب می باشد. از بارزترین ویژگی های این روسازی ها می توان به مقاومت بالا در سنین ابتدایی، سرعت اجرای بالا و هزینه ی ساخت کمتر نسبت به دیگر روسازی های بتنی اشاره کرد. در این تحقیق سعی شده است که با استفاده از مصالح بازیافتی دور ریز که باعث آلودگی محیط زیست می شوند از قبیل آسفالت بازیافتی، سرباره کوره آهن گدازی و پودرلاستیک به عنوان جایگزین منابع طبیعی تجدید ناپذیر مصالح سنگی استفاده شود. هدف اصلی تحقیق ارائه طرح اختلاطی با ویژگی هایی فراتر از طرح اختلاط با مصالح طبیعی می باشد. به همین منظور با ترکیب مصالح جایگزین و پوشاندن نواقص هر ماده جایگزین با ماده جایگزین دیگر به طرح اختلاط مطلوب دست یافتیم. از نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که آسفالت بازیافتی به طور 100 درصد می تواند با مصالح طبیعی درشت دانه جایگزین شود. سرباره به طور کامل تاثیر مثبت بر نتایج داشته و جایگزین کردن آن با مصالح طبیعی سودمند است. پودرلاستیک تا 20 درصد قابل جایگزین با مصالح ریزدانه می باشد و در درصدهای بالاتر به حداقل مقاومت فشاری و خمشی نمی رسد. تاثیر منفی پودرلاستیک در عملکرد مخلوط های بتن غلتکی با افزایش درصد سرباره قابل جبران می باشد و می توانیم از این ماده دور ریز به عنوان مصالح سنگی در کنار سرباره استفاده نماییم. لذا سعی است با ترکیب این سه ماده جایگزین به طرح اختلاط نهایی با بیشترین درصد ممکن از مصالح جایگزین با استفاده از مصالح موجود در شهرستان شاهرود دست یابیم. نتایج حاصل از آزمایش های مقاومت فشاری، مقاومت خمشی و مقاومت کششی غیرمستقیم نشان دادند که با جایگزینی 100درصد آسفالت بازیافتی، شاهد کاهش 68/17 و 91/15 درصدی در مقاومت فشاری و کششی غیرمستقیم و افزایش 26 درصدی در مقاومت خمشی هستیم. همچنین با جایگزینی 20 درصد پودرلاستیک، 3/28 و 27/58 درصد کاهش در مقاومت فشاری و کششی غیرمستقیم و 45/3 درصد افزایش در مقاومت خمشی رخ داده است. سرباره برعکس این دو ماده زائد در اثر جایگزینی با 100 درصد مصالح طبیعی درشت دانه 56 و 5/4 درصد افزایش در مقاومت فشاری و کششی غیرمستقیم و 46/2 درصد کاهش در مقاومت خمشی داشته است. ضعف موجود در پودرلاستیک را با ترکیب پودرلاستیک و سرباره و همچنین ترکیب پودرلاستیک و آسفالت بازیافتی تا حدودی جبران کردیم. بر این اساس به دو طرح اختلاط بهینه 100% آسفالت بازیافتی با 30% پودرلاستیک و همچنین 100%سرباره با 15% پودرلاستیک دست یافته ایم که می توانند در طرح اختلاط بتن غلتکی استفاده شوند. در نهایت ترکیب سه گانه 100% آسفالت بازیافتی – 25% سرباره و 10% پودرلاستیک به عنوان یک نمونه با هر سه ماده جایگزین می تواند پیشنهادی برای استفاده از مواد زائد در طرح اختلاط باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روسازی بتن غلتکی #طرح اختلاط بهینه #مصالح بازیافتی #آسفالت بازیافتی #پودرلاستیک #سرباره
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)