پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
مهران رستمی [پدیدآور اصلی]، حسین قاسم زاده طهرانی [استاد راهنما]، سعید قره چلو[استاد راهنما]، عباس محمدی[استاد مشاور]
چکیده: از دیر باز پیش بینی بودجه ساخت و تعمیرراه ها یکی از مهمترین مسائل درردیف بودجه دولت ها بوده است. در مدیریت روسازی و زیرساخت، از اهداف مدیران تشخیص مشکلات برای استفاده از اقدامات پیشگیرانه و توانبخشی اولیه به موقع می باشد. بسیاری از مطالعات و تجربیات سازمان ها نشان داده اند که شناسایی زودهنگام مشکلات با اقدامات پیشگیرانه باعث افزایش عمر کار و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری راه ها می شود.عملکرد سیستم حمل و نقل عمدتا بستگی به شرایط جسمی آن دارد و دارایی آن را شامل می شود .بنابراین، حفظ دارایی های موجود و حفظ سیستم حمل و نقل در سطح پایدار بسیار مهم است.مهمترین عوامل طبیعی و انسانی از آسیب رسیدن به آسفالت، سن آسفالت، اکسیداسیون، درجه حرارت، بارهای ترافیکی وخواص مواد پی وی سی آسفالت و ترکیب و سن سطح آسفالت است. تغییر کیفیت روسازی همراه با تغییر در ترکیب شیمیایی آن است که به دلیل جذب اکسیژن ؛ بزرگ شدن پلیمر های قیر و تبخیر حلالهای سبک قیر اتفاق می افتد، بنابراین در این پژوهش با بررسی تصاویر ماهواره ای، محاسبه طیف پاسخ آنها برای روسازی های انعطاف پذیر آسفالتی و مقایسه آنها با کیفیت واقعی روسازی، پیش بینی خرابی و عمر روسازی از طریق پردازش تصاویرانجام شده است. منطقه مورد نظر شهر سبزوار و 35 کیلومتر از مسیر بزرگراه آسیایی سبزوار- شاهرود می باشد. این منطقه دارای آب و هوای گرم و خشک و قاره ای می باشد. در ابتدا پس از بازرسی های میدانی و محاسبات شاخص های خرابی برای جاده مورد نظر با کمک داده های ماهواره ای و طول و عرض جغرافیایی نمونه های بررسی شده ، خط مسیر مورد نظر تشکیل می شود. از آرشیو عکس های ماهواره سنتینل2 به علت توان تفکیکی نسبتا بالا، رایگان ودر دسترس بودن به عنوان مرجع استفاده شده است . باندهای B2،B3،B4و8B به علت پهنای باند 10متری و توان تفکیکی بین 440 تا 900 نانومتر نزدیک به طیف پاسخ آسفالت انتخاب شده اند، در نرم افزار اسنپ تحلیل شده و پس از حذف خطاهای موجود، خروجی این باند ها برای نقاط مسیر مورد نظر گرفته شده و با شاخص خرابی و سن روسازی مقایسه شده اند. از تحلیل نتایج ، همبستگی بین خروجی های باند B8 و شاخص خرابی و همبستگی بین B2،B3،و8B و AGE مشاهده می شوند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روسازی آسفالتی #سیستم مدیریت روسازی #سیستم اطلاعات جغرافیایی #شاخص خرابی روسازی #پردازش تصویر #سنتینل
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)