پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
سجاد امیری [پدیدآور اصلی]، سید علی حسینی[استاد راهنما]
چکیده: تجدید ناپذیر بودن مصالح طبیعی و جلوگیری از تخریب محیط زیست جهت تولید مصالح سنگی از مهمترین انگیزه‌های استفاده از مواد بازیافتی در مخلوط‌های آسفالتی می‌باشند. سرباره‌های کوره‌های آهن‌گدازی و تراشه‌های آسفالتی به عنوان مهمترین مصالح بازیافتی مورد استفاده در مخلوط‌های آسفالتی معرفی شده‌اند. افزایش درصد قیر مخلوط‌های آسفالتی حاوی سرباره قوس الکتریکی با افزودن تراشه‌های آسفالتی در مخلوط قابل جبران خواهد بود. همچنین پودر سفره های بازیافتی با توجه به مواد کربنات کلسیم موجود در آن باعث بهبود عملکرد مخلوط‌های آسفالتی خواهد شد. در این تحقیق مخلوط‌های آسفالتی گرم با استفاده از افزودنی ساسوبیت حاوی 0، 20 و 40 درصد سرباره و 0، 35 و 55 درصد تراشه ‌آسفالتی و همچنین 0 و 10 درصد پودر سفره های بازیافتی ساخته شده و عملکرد حساسیت رطوبتی، مقاومت فشاری، مدول برجهندگی و مقاومت شیار شدگی آن ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از این تحقیق بهبود حساسیت رطوبتی، مقاومت شیارشدگی و مدول برجهندگی را با افزایش درصدهای تراشه و همچنین افزایش حساسیت رطوبتی و مقاومت فشاری مخلوط‌ها با افزایش درصد سرباره و کاهش مقاومت فشاری و کاهش مدول برجهندگی با افزایش پودر سفره را نشان داده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مخلوط آسفالتی گرم #تراشه ‌آسفالتی #سرباره کوره آهن گدازی #حساسیت رطوبتی #مدول برجهندگی #شیارشدگی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)