پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
امین رامش [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]، محسن کرامتی[استاد راهنما]
چکیده: نیاز به ساخت و سازهای گوناگون، مهندسین عمران را با خاک های مسئله دار و مشکلاتی نظیر نشست و کمبود ظرفیت باربری مواجه ساخته است. از جمله اقدامات صورت گرفته در جهت تثبیت این خاک ها، استفاده از انواع روش های بهسازی می باشد. یکی از این روش های کاربردی، استفاده از میکروپایل ها یا همان ریز شمع ها به عنوان یک المان سازه ای در خاک می باشد. در این تحقیق و در یک برنامه آزمایشگاهی، پس از طراحی و ساخت دستگاه مدلسازی فیزیکی بزرگ مقیاس، آزمایش های متعدد بارگذاری استاتیکی کرنش کنترل با نرخ جا به جایی 10 میلی متر بر دقیقه جهت بررسی پارامتر های مختلفی همچون شعاع تزریق، چسبندگی جدار و اثر کوبش بر ظرفیت باربری میکروپایل ها در خاک های با تراکم نسبی مختلف انجام گرفته است. در این بررسی ها از نرم افزار SPSS به منظور تحلیل نتایج و تعیین اثر کمی پارامترهای میکروپایل استفاده شده است. در این مطالعه از میکروپایل هایی با شعاع تزریق 65، 120 و 170 میلی متر به طول 1 متر استفاده شده است. خاک مورد استفاده ماسه استاندارد فیروزکوه می باشد که در تراکم های نسبی 45 و 90 درصد مورد استفاده قرار گرفته است. که در انتها مشخص می شود اثر تراکم عاملی تاثیر گذار در ظرفیت باربری است که در آیین نامه توجه خاصی به آن نشده است و در نرم افزار SPSS مشاهده می شود که تراکم اثر 1/47 برابری افزایش ظرفیت باربری نسبت به شعاع تزریق دارد. همچنین بر اساس نتایج آزمایشگاهی مشاهده می شود که در تراکم های 45 و 90 درصد اختلاف چسبندگی جدار به ترتیب باعث افزایش 39 و 43 درصدی ظرفیت باربری می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ظرفیت باربری میکروپایل #مدلسازی آزمایشگاهی #دستگاه مدلسازی فیزیکی #شعاع تزریق #چسبندگی جدار #تحلیل SPSS

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)