پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
محمد صادق اسماعیل پور [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]
چکیده: نیازبه گودبرداری های عمیق درمناطق شهری برای احداث ابنیه ضروری واجتناب ناپذیر است. برداشتن خاک سست سطحی ودسترسی به خاک متراکم زیرین، به خصوص درگودبرداری های باعمق بیشتر تاثیربسزایی درتغییر نحوه توزیع تنش درلایه های مختلف خاک دارد؛ از همین رو با احداث سازه‌ های نگهبان می‌توان از حرکات غیر ایمن خاک جلوگیری نمود. در محیط ‌های شهری به دلیل محدودیت دسترسی و کوچک بودن ابعاد زمین استفاده از روش شمع و مهار روشی معقول و مناسب است که تا پیش‌ از این بیشتر به‌ صورت دو بعدی وعموما با نرم افزارهای پلکسیس وفلک مدل‌سازی می‌ شدند اما با توسعه‌ی روز افزون رایانه‌ها، مدل ‌سازی سه ‌بعدی این مسائل بیشتر مورد توجه قرارگرفته است. در این پژوهش به مدل‌سازی سه ‌بعدی گودبرداری پروژه‌ی پاژ(واقع درمشهد) به عمق تقریبی 20 متر درنرم افزار آباکوس پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که کاهش طول انکرها تا 2 متر، می‌تواند به بهینه شدن سازه از نظر اقتصادی منجر شود. همچنین کاهش 2 درجه‌ای در زاویه انکر منجر به کاهش تنش و جابه‌جائی‌ها نیز می‌گردد. همچنین اعمال بارهای دینامیکی غیر خطی همچون زلزله موجب افزایش نیروهای وارد بر گود برداری شده و احتمال تخریب را افزایش می‌دهد. با افزایش PGA و نیز مدت زمان زلزله به ترتیب جابه‌جائی حداکثر و تنش حداکثر بر روی جداره بیشتر مورد تأثیر قرار می‌گیرند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل‌سازی عددی؛ آباکوس؛ گودبرداری؛ انکراژ؛ شمع؛ تحلیل عددی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)