پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1385
پدیدآورندگان:
عزت شجاع یامی [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]
چکیده: از گذشته نیاز به سرپناه مهمترین دغدغه بشر بعد از نیاز به غذا بوده است و بشر اولیه برای ساخت سرپناهی برای خود پیش از هر چیز به سقف توجه داشته است. علت این امر در این است که سقف به عنوان اولین عضو ساختمان در برخورد با نیروهای خارجی قائم و جانبی می باشد که باید علاوه بر تحمل بارخای خارجی بتواند بارهای فوق را به دیگر اعضای ساختمان از قبیل تیر، ستون و سیستم مهاربند جانبی انتقال دهد......... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندراد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)