پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
سید محسن نباتی [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]
چکیده: شمع ها جزو پی های عمیق هستند که در مواردی که لایه های خاک در سطح زمین توانایی تحمل بارهای وارده را ندارند مورد استفاده قرار می گیرند. این عناصر ستونی لاغر در حالت های قائم و مایل مورد استفاده قرار می گیرند و وظیفه آنها انتقال بار به لایه های خاک در داخل زمین می باشد. در پروژه های متعارف مانند ساختمان ها، در صورت استفاده از شمع، باربری محوری آن نقش اصلی را ایفا می کند حال آن که باربری جانبی آن تنها برای بار جانبی گذرا مانند زلزله بررسی می شود. اما در بسیاری از پروژه ها مانند سازه های ساحلی و فراساحلی، بار جانبی در طراحی سازه دارای نقش مهمتری است، لذا پاسخ شمع به بارگذاری جانبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به منظور مطالعه شمع تحت بار جانبی تاکنون روش های مختلفی توسط محققین ارائه شده است. از جمله معروفترین روش های تحلیلی که تاکنون ارائه شده می توان به روش برامز و روش عکس العمل بستر اشاره کرد. به دلیل پیچیدگی موجود در این روش ها همه دارای فرضیات ساده کننده ای هستند و تعداد زیادی از پارامترها که دارای اهمیت کمتری هستند به دلیل اهمیت چند پارامتر تاثیرگذار حذف می گردند. این محدودیت ها باعث گردید که محققین برای تحلیل شمع تحت بار جانبی به استفاده از نرم افزار روی بیاورند. در این پژوهش در ابتدا مطالعاتی بر روی فعالیت های گذشته در زمینه شمع تحت بار جانبی صورت گرفته است. مطالعات فعالیت های گذشته شامل روش های عددی و تحلیلی معرفی شده جهت تحلیل شمع و بیان کاستی های در این روش ها می باشد. سپس شمع تحت بارجانبی دینامیکی به صورت عددی مدلسازی شده و تاثیر پارامترهای مختلف بر رفتار آن سنجیده شده است. در مدلسازی عددی، نمونه ها در 4 گروه دسته بندی شده اند. شمع در ابتدا تحت بار جانبی دینامیکی ضربه ای مدل شده است که در این حالت به ترتیب میزان بار، تراکم نسبی خاک و قطر شمع تغییر داده شده است. سپس نمونه ای با چند لایه خاک با تراکم نسبی متفاوت و نمونه هایی تحت بار دینامیکی چرخه ای و بار دینامیکی رفت و برگشتی ساخته شده است. و در نهایت نمونه های مدلسازی شده از نظر تغییر شکل شمع، منحنی P-Y و تغییر شکل خاک بررسی و مقایسه شده اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شمع #بارجانبی #بار دینامیکی #ضربه #روش اجزای محدود #Opensees®

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)