پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
مجید مرتضایی [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]، مهدی عجمی[استاد راهنما]
چکیده: موج شکن های شناور به منظور ایجاد محیطی امن جهت حفاظت از سازه های ساحلی در برابر نیروی امواج به کار می روند. استفاده از این موج شکن ها در مکان هایی که بستر دریا از پایداری لازم جهت تحمل نیروی مصالح برخوردار نیست و همچنین در محل هایی با عمق نسبتا زیاد، بسیار اقتصادی خواهد بود. با وجود حجم وسیع فعالیت های انجام گرفته در مناطق ساحلی کشورمان از یک سو و اهمیت طراحی سازه های حفاظت از ساحل با کاربرد مناسب و هزینه کم از سوی دیگر، می توان از این نوع موج شکن ها بعنوان یکی از مهم ترین سازه های حفاظتی مورد استفاده در این سواحل نام برد. بنابراین لزوم دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت موج شکن شناور و همچنین عدم وجود تجربه اجرایی در کشور، اهمیت تحقیق و پژوهش در این زمینه را آشکار می نماید. مطالعاتی که تاکنون در مورد موج شکن های شناور انجام پذیرفته است، غالبا به بررسی شاخصه های هیدرولیکی این سازه ها، نظیر ضریب عبور موج و ضریب انعکاس موج پرداخته اند، ازین رو نیاز جدی به بررسی رفتار سازه ای این موج شکن ها و تعیین سازگاری با محیط آن ها احساس می شود. در این مطالعه به بررسی عملکرد موج شکن های شناور π شکل و تاثیر افزودن تیغه های میراگر در کاهش پاسخ های حرکتی آن ها پرداخته شده است. به همین منظور عملکرد این موج شکن ها برای مقادیر مختلف عرض موج شکن، عمق آبخور، ارتفاع صفحه عمودی و عرض تیغه افقی مورد بررسی قرار گرفته و با متغیر قرار دادن فرم هندسی بدنه سازه و در نظر گرفتن معیار بهترین و بیشترین سازگاری با شرایط مختلف محیطی (Best Seakeeping Performance)، نمونه هایی از سازه مزبور برای شرایط محیطی حاکم بر دریای کاسپین بهینه سازی شده است. برای مدل سازی عددی موج شکن مذکور از نرم افزار MOSES_7.05.042 استفاده گردیده است. به منظور افزایش بعد عملی مطالعه، شرایط و پارامترهای شبیه سازی متناسب با شرایط حاکم بر آب های کرانه های دریای کاسپین در محدوده بندرانزلی انتخاب گردیده اند. نتایج عددی بدست آمده نشان می دهد که عمق آبخور عامل بسیار تعیین کننده در میزان بازدهی موج شکن شناور مورد نظر است. همچنین افزایش عرض سازه در کاهش پاسخ موج شکن شناور بسیار تاثیر گذار است. افزودن تیغه های میراگر افقی در انتهای صفحه های عمودی نیز حرکت Roll را کاهش خواهد داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#موج شکن شناور π شکل #ضریب عبور موج #سازگاری با محیط #پاسخ حرکتی #MOSES

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)