پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
بهزاد رنجکش [پدیدآور اصلی]، سید مجتبی واردی کولایی[استاد راهنما]، نوید سلطانی [استاد مشاور]
چکیده: در این پژوهش هدف ما طراحی و ساخت مکانیزم شبیه ساز حرکت پا برای تست پلاک های استخوانی می‌باشد که در این عضو مورد استفاده قرار می گیرند. بدین منظور در ابتدا به مطالعه حرکت پا و سیکل راه رفتن پرداخته شده و مشخصه های حرکتی موردنظر استخراج شدند. سپس با استفاده از فرضیات موجود، به طراحی مکانیزم برای شبیه سازی حرکت پا پرداخته شد. در روند طراحی مکانیزم، از اصل معکوس سینماتیکی استفاده شده است. همچنین برای تحریک مکانیزم دو درجه آزادی فقط با یک موتور، از ایده استفاده از شیار منحنی شکل استفاده شده است. پس از طراحی، مکانیزم موردنظر در نرم-افزار سالیدورک شبیه سازی شده و نحوه حرکت نقاط مختلف آن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای تحلیل نیرویی، مکانیزم به نرم افزار آدامز منتقل شده و نتایج تحلیل نیرویی استخراج شد. بررسی های نرم افزاری نشان می دهند مکانیزم طراحی شده به آنچه مورد هدف بوده، شبیه سازی حرکت پا، بسیار نزدیک است. در پایان نیز یک مدل تجربی از مکانیزم ساخته شد و نحوه عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بیومکانیک حرکت پا #مکانیزم حرکتی #سیکل‌های حرکتی #پلاک‌های ارتوپدی #ایمپلنت‌های ارتوپدی #نرم‌افزار سالیدورک #نرم‌افزار آدامز.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)