پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
سهراب حق‌دادی [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به افزایش سریع جمعیت و گسترش روزافزون شهرنشینی و همچنین محدودیت فضا، نیاز به احداث بناها و سازه هایی که جمعیت زیادی را درون خود جای دهد، حس می شود. لذا با سازه هایی روبرو می شویم که حساسیت ویژه ای دارند و بالطبع باید از ثبات کافی برخوردار باشند. از پارامتر های موثر در ثبات سازه، خاک بستر آن می باشد. از آنجایی که کل سازه روی خاک بستر سوار می شود، ثبات و استحکام آن اهمیت ویژه ای دارد. لذا باید پیش از احداث سازه، خاک بستر را کاملا مستحکم نمود. از روش های رایج و موثر در بهسازی خاک، تراکم دینامیکی می باشد که در این روش با استفاده از الگوی از پیش طراحی شده، یک کوبه سنگین از ارتفاع مشخص برروی سطح خاک پرتاب شده و باعث متراکم شدن خاک می شود. تحقیق حاضر مبتنی بر محاسبات نرم‌ افزاری به کمک روش حل عددی اجزا محدود و با استفاده از نرم‌افزار Abaqus است. پس از رجوع به مقاله ای مرجع و کنترل صحت مدل‌سازی و عملکرد نرم‌افزار، به مدل سازی عددی و بررسی عملکرد خاک و کوبه پس از سقوط کوبه پرداخته می شود. پارامترهای مورد مطالعه در این پژوهش بررسی تاثیر کوبه های متفاوت بر میزان نشست خاک های مختلف پس از هر بار ضربه و در چیدمان های متفاوت می باشد. با توجه به نتایج حاصل از مدل سازی های صورت گرفته، در عملیات تراکم دینامیکی با شبکه کوبش مربعی و در 2 الی 3 نوبت اجرا، می‌توان با تغییر در مشخصات کوبه به حالت هایی دست یافت که عملکردی مناسب را ارائه می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژگان کلیدی: تراکم دینامیکی #خاک #کوبه #وزنه #مدل سازی #Abaqus
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)