پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
هادی صالح آبادی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رامین رفیعی[استاد راهنما]
چکیده: صنعت سنگ ‌ساختمانی، امروزه به یکی از پرکاربردترین صنایع اقتصادی دنیا تبدیل‌شده است و اهمیت آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست. استفاده روز‌افزون از سنگ‌های ساختمانی و نما نیز بر اهمیت این صنعت افزوده است. حال‌آنکه سرمایه‌گذاری در این بخش از صنعت همواره با ریسک‌های بالایی همراه هست. یکی از اساسی‌ترین مسائل در اکتشاف و استخراج معادن سنگ ساختمانی، شناسایی و مدل‌سازی ناپیوستگی‌هاست. عموماً در معادن سنگ ساختمانی، تحلیل ناپیوستگی‌ها موردتوجه قرار نمی‌گیرد و در مراحل استخراج مسائل بسیاری از خردشدگی شدید بلوک‌های سنگ و درنتیجه کاهش راندمان استخراج، کاهش کوپ‌دهی مطلوب معدن را به وجود می‌آورد. در این پایان‌نامه، ابتدا خصوصیات مهم ناپیوستگی‌ها نظیر تداوم، فاصله‌داری، جهت یافتگی و... در معدن سنگ ساختمانی کپیول برداشت‌شده است. سپس با استفاده از نرم‌افزار 3DEC مدل بلوکی معدن ساخته‌شده و با استفاده از مدل‌سازی بلوکی، چرخش آزیموت درزه‌ها در چهار کلاس بررسی شدند. با تحلیل نتایج به‌دست‌آمده از مدل‌سازی نشان داد که برای کسب بیشترین کوپ‌دهی، جهت راستای (امتداد) استخراج فعلی باید 70 درجه به‌طرف غرب تغییر کند که در اثر اعمال آن، میانگین حجم بلوک‌های برجا 287/45 مترمکعب و میزان کوپ‌های قابل‌فروش در چهار کلاس 65826/27 مترمکعب حاصل می‌شود که بر اساس نرخ موجود منجر به درآمد حدود 115 میلیارد و 98 میلیون تومان برای این معدن خواهد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معدن سنگ ساختمانی #تحلیل ناپیوستگی #کوپ‌دهی #جهت بهینه استخراج #معدن کپیول #نرم‌افزار 3DEC
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)