پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
پوراندخت سلطانی [پدیدآور اصلی]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد راهنما]، حمید آقاجانی[استاد راهنما]
چکیده: وجود ساختار های رسوبی فراوان در ایران و وجود شرایط مساعد تکتونیکی نقش سازنده ای در تمرکز و تجمع منابع هیدروکربنی داشته است و از روش های مختلفی برای شناسایی این ساختار ها استفاده می شود. شرایط مساعد تکتونیکی خصوصاً عملکرد گسل ها و شکستگی ها نقش مهمی در ایجاد مخازنی با شرایط تخلخل و تراوایی مناسب را دارند. شناسایی گسل ها و شکستگی های کوچک تر از چند ده متر در داده لرزه ای که به تصویر کشیدن آن سخت است، تنها از طریق داده ها و اطلاعات سطحی زمین شناسی امکان پذیر نیست. بنابراین از روش های غیر مستقیمی مانند لرزه نگاری جهت شناسایی این گونه ساختار ها استفاده می شود. در منطقه مورد مطالعه استان گلستان بالاآمدگی متعدد گلفشان ها و خروج گاز و مواد هیدرو کربنی از آن‌ها، گسل ها و شرایط پیچیده زمین شناسی را ایجاد کرده است که مطالعه دقیق محل مخزن اصلی را با شرایط خاصی روبرو کرده، از طرفی وجود سیالات و گازهای خروجی میزان نوفه را در داده‌های لرزه‌نگاری افزایش داده است. در روش لرزه نگاری برای شناسایی گسل ها از نشانگر های لرزه ای استفاده می شود که با آن ها می-توان اطلاعات بیشتری از داده های لرزه ای بدست آورد، ولی در بیشتر موارد به تنهایی قادر به ارائه یک مدل جامع از گسل های منطقه نمی باشد. بنابراین برای دست یابی به مدل جامع تر از شکستگی-ها و گسل های ناحیه مورد بررسی کافی است با روش هایی مانند روش تحلیل مولفه های اصلی، تلفیقی از نشانگر ها را ایجاد کرد که این روش جزء روش های پردازش تصویر است و سبب شناسایی بهتر گسل ها می شود. مطالعات نشان می دهد که روش نشانگر های لرزه ای در پژوهش های زیادی مورد استفاده قرار گرفته و منجر به نتایج مثبت در شناسایی ساختار های زیر سطحی شده است، اما تفسیر به تنهایی آن ها ممکن است اطلاعات مناسبی از زیر سطح زمین به ویژه گسل های کوچک تر ارائه ننماید. در این تحقیق با اعمال روش تحلیل مولفه های اصلی روی نشانگر های لرزه ای مناسب، مولفه های اصلی با درصد واریانس بالایی تهیه گردید و مقاطع مناسب تهیه شد. با بررسی روی این مقاطع شکستگی-ها و گسل های پنهان و کوچکتر با وضوح بهتری دیده می شدند. گرچه این تصاویر و مقاطع کمک خوبی در تشخیص گسل ها است ولی همچنین از این تصاویر، تصاویر ترکیبی رنگی در محیط RGB تهیه شده است که سبب افزایش قدرت تفکیک شکستگی ها شد. همچنین برای بالا بردن کیفیت مقاطع، نشانگر هایی که ترکیب باندی بهینه ای با استفاده از شاخص آماری داشتند، انتخاب شدند و طبق روش کروستا که یکی از موفق ترین فنون پردازش تصویر است، بررسی شدند. با اعمال روش تحلیل مولفه های اصلی روی این نشانگر ها تصاویری شامل همه اطلاعات تهیه گردید. در نهایت مولفه های اصلی اول و دوم درصد واریانس بالاتری دارند که مقاطع بهتری داشتند لذا از بقیه مولفه ها می توان صرف نظر کرد. تصاویر حاصل جزئیات بیشتری دارد و دقیق تر از سایر روش ها گسل ها و شکستگی ها را نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#لرزه نگاری #گسل ها و شکستگی ها #روش تحلیل مولفه های اصلی #روش ترکیب رنگی RGB #روش کروستا #نشانگر های لرزه ای

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)