پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
رضا قلی زاده نامقی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]
چکیده: مقوله پایداری شیب مناسب برای هر معدن، چه از نظر پایداری و چه از نظر اقتصادی مهمترین بخش از طراحی را تشکیل می دهد. امروزه حضور ماشین آلات عظیم الجثه پرقدرت در معادن روباز که از ظرفیت های بالایی نیز برخوردارند باعث شده که منابع بیشتری از مواد معدنی به ذخیره قابل استخراج تبدیل شوند و عیار حد غالب کانی ها به پایین ترین حد ممکنه برسد. به دلیل افزایش نرخ رشد اقتصادی و تقاضای مواد معدنی، بسیاری از معادنی که در سطح و یا نزدیک سطح زمین بودند استخراج گردیده و امروزه ذخایری برای استخراج در دست طراحی هستند که نسبتاً در اعماق قرار دارند. این در حالی است که امکان استخراج آن ها تا چند سال قبل وجود نداشت از این رو نقش پایداری شیب چه در طراحی، چه در استخراج و یا پیش بینی شکست بسیار حائز اهمیت است. در بخش طراحی از بعد اقتصادی، شیب زیاد باعث کاهش نسبت باطله‌برداری، کاهش زمان برگشت سرمایه و افزایش ذخیره معدنی قابل استخراج می شود. در مرحله استخراج نیز پایداری شیب این امکان را فراهم می نماید تا انفجارهای متعدد و دلخواه به منظور خرد شدن کامل سنگ ها صورت گیرد. از نظر ایمنی چه در مرحله طراحی چه در مرحله استخراج، پایداری شیب موجب کنترل بهتر دیواره های معدن، کنترل بهتر آب‌های سطحی و زیرزمینی، طراحی و ایجاد دیواره های ایمنی در دیواره نهایی معدن می شود. در شیب های پایدار میزان ریسک یا به عبارتی از دست رفتن مواد معدنی، تجهیزات و آسیب دیدن کارکنان به حداقل می رسد و لذا از نظر اقتصادی مناسب تر و از بعد ایمنی، ایمن تر خواهند بود.از طرفی مهندسی سطوح شیب دار جزء مسائل ژئوتکنیکی می باشد که عدم قطعیت بسیار زیادی بر آن حاکم است. اغلب اثرات عدم قطعیت ها روی پیش بینی پایداری سطوح شیب دار قابل توجه هستند. در روش های قطعی (تعادل حدی و . . . )، تحلیل پایداری فقط بر اساس فاکتور اطمینان انجام می‌شود و این روش‌ها قادر به مشخص نمودن اثر عدم قطعیت ها نیستند. تحلیل های احتمالاتی پایداری سطوح شیب دار، ابزاری مناسب جهت در نظر گرفتن عدم قطعیت ها در فرآیندهای طراحی می باشند. در این تحقیق سعی شده است ضمن معرفی انواع عدم قطعیت ها در برآورد پارامترهای ژئوتکنیکی، اصول و مبانی روش های مرسوم احتمالاتی از قبیل روش شبیه سازی مونت کارلو که به عنوان یکی از روش های احتمالاتی به منظور کاهش عدم قطعیت های پارامترهای ژئوتکنیکی اخیراً به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است معرفی شود. همچنین با استفاده از نرم افزار Slide و انتخاب روش تعادل حدی بیشاپ به عنوان تابع عملکرد، تحلیل احتمالاتی مونت کارلو بر روی دیواره های معادن مورد مطالعه (فرشمی جبهه کار یک و جبهه کاردو، غارصالح) طلای زرمهر انجام و مقادیر فاکتور اطمینان و احتمال شکست برای هر معدن محاسبه شد. سپس شدّت وقوع پیامد با توجه به هندسه پیت و یکسری داده های آماری برداشت شده در داخل پیت، تعیین گردید و از حاصلضرب احتمال وقوع در شدّت وقوع پیامد، عدد ریسک محاسبه شد.که معدن فرشمی جبهه کار یک و جبهه کار دو، دارای ریسک قابل قبول و نیاز به اقدام کنترلی نداشته ولی معدن غارصالح دارای ریسک نامطلوب بود که باید کاهش ریسک به منظور افزایش ایمنی انجام می شد. با انجام اقدامات کنترلی نظیر زهکشی آب موجود در کف پیت، دوختن قسمتی از لایه ها و طراحی مجدد پله ها، تحلیل مجدد بر روی دیواره ی معدن غارصالح انجام شد که باعث شد مقدار فاکتور اطمینان از یک تقریبا به 5/1 و احتمال شکست از 50% درصد به 20% برسد و میزان ریسک به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کند و در سطح ریسک قابل قبول قرار بگیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معدن طلای زرمهر #معدن فرشمی #معدن غارصالح #خصوصیات ژئومکانیکی #مونت کارلو #احتمال شکست #شدّت وقوع #ریسک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)