پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
فریدون شریفی [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به اهمیت و کیفیت بالای آبهای کارستی در تامین آب مورد نیاز کشور، بویژه در شهر شاهرود، در این تحقیق سعی شده است تا آب های کارستی در منطقه غرب شاهرود(تپال) شناسایی و مورد اکتشاف قرار گیرد. به همین منظور در این تحقیق از ترکیب نتایج روشهای سونداژزنی قائم الکتریکی (VES) و پروفیل زنی مقاومت ویژه استفاده شده است.....برای مشاده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل سازی #سونداژزنی قائم الکتریکی #پروفیل زنی مقاومت ویژه #کارست #آرایه شلوبرژه #آرایه دوقطبی-دوقطبی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)