پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
احمد سمنانی نژاد [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، ابراهیم شاهین [استاد مشاور]
چکیده: برداشتهای ژئوفیزیکی به روشهای مقاومت ویژه (IP)، مغناطیس سنجی و VIF در منطقه معدنی انجیره-تیران(که کانی سازی در آن بیشتر بع صورت سرب و روی می باشد) توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور طی سالهای 1368 و 1370 انجام شده است. برای تفسیر داده های مغناطیس سنجی از نرم افزار ModelVision Pro و برای مدلسازی و تفسیر کمی داده های مقاومت ویژه از نرم افزار ......... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش الکترومغناطیسی یا فرکانس بسیار پایین #قطبش القایی #مقاومت ویژه #تیپر #سرب و روی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)