پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
علی احمدی [پدیدآور اصلی]، اصغر عزیزی[استاد راهنما]، محمد کارآموزیان[استاد راهنما]
چکیده: هدف این پژوهش، بررسی آزمایشگاهی امکان‌ بازیابی مس از نمونه خاک معدن مس میدوک کرمان با روش تانک لیچینگ در محیط میکرو نانوحباب می‏باشد. برای دستیابی به این هدف، برنامه تحقیقاتی به سه قسمت تقسیم شده است. ابتدا آماده ‌سازی نمونه‌ی وتهیه نمونه همگن. سپس آنالیز شیمیایی و کانی ‌شناسی نمونه معرف با آنالیز ابعادی ذرات، XRF، XRD، جذب اتمی و ICP Mass انجام شده است. نتایج جذب اتمی نشان دادند که محتوی مس (عیار) برابر 66/0 درصد است که همخوانی بالایی با محتوی مس آنالیزشده توسط دستگاه XRF و ICP دارد. آنالیز سرندی تر برای نمونه 500-0 میکرون نشان داد که d80 تقریبا برابر سرند 50 مش (297 میکرون) است. در مرحله‌ی دوم رفتار پارامترها با روش یک فاکتور در یک زمان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که میزان مس استخراج‏شده با افزایش غلظت اسید افزایش یافته و همچنین با افزایش زمان لیچینگ مقدار بازیابی ابتدا افزایش یافته و بعد از گذشت چند تست بازیابی کاهشی میشود و همچنین با افزایش درصد جامد و افزایش سرعت همزنی بازیابی کاهش می یابد. البته کاهش دانه‌بندی در محدوده‌های کمتر از 0-500 میکرون، تغییرات چندانی در میزان بازیابی مس نداشت و حتی کاهشی بود که این بدلیل ترکیب نمونه خاک می‏باشد. سرعت هم‌زدن پالپ نیز نسبت به فاکتورهای دیگر تأثیر کمی بر روند استخراج مس داشت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اکسید مس #تانک لیچینگ #بازیابی #بهینه‏ ‌سازی #میکرو نانوحباب
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)