پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
علی ترکی [پدیدآور اصلی]، سید فضل الله ساغروانی[استاد راهنما]، جلیل شفائی[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به گسترش روزافزون استفاده از نانو موادها در صنعت بتن تحقیقات بسیار زیادی در این زمینه انجام شده است. یکی از جدیدترین نانو موادها، استفاده از میکرو- نانوحباب‌ها (میناب) به‌عنوان مکمل آب مصرفی در بتن، می‌تواند بر خصوصیات بتن اثرات ویژه‌ای داشته باشد. که بعضاً این اثرات می‌تواند در جهت بهبود یا تضعیف خصوصیات بتن سخت شده و بتن در حالت خمیری باشد. یکی از اثرات مشاهده‌شده در بتن حاوی میناب کاهش کارایی بتن می‌باشد. با توجه به مشخصات فوق روان کننده‌ها، استفاده از آن‌ها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش اثرات بعضاً منفی میناب بر خصوصیات بتن داشته باشد. در این پژوهش به بررسی آزمایشگاهی تأثیر همزمان میناب و فوق روان کننده بر مشخصات مکانیکی بتن پرداخته‌شده است. این پژوهش دارای دو بخش است، در بخش اول به تأثیر میناب بر مشخصات مکانیکی بتن پرداخته شد که از چهار طرح اختلاط با نسبت آب به سیمان 0.35, 0.4, 0.5, 0.6 برای ساخت بتن استفاده گردید، سپس در بخش دوم، تأثیر میناب در حضور سه غلظت از فوق روان کننده (0.5%, 0.9%, 1.4%) بر مشخصات مکانیکی بتن موردمطالعه قرار گرفت که از سه طرح اختلاط با نسبت آب به سیمان از 0.4، 0.5 و 0.6 برای ساخت بتن استفاده گردید. بدین منظور تعداد 16 نمونه آزمایشگاهی خمیر سیمان برای آزمایش زمان‌گیرش، 16 نمونه ملات سیمان برای آزمایش جریان سیمان، 48 نمونه ملات سیمان برای آزمایش مقاومت فشاری ملات، 60 نمونه آزمایشگاهی بتن برای آزمایش اسلامپ بتن، 156 نمونه آزمایشگاهی بتن برای آزمایش مقاومت فشاری بتن، تعداد 96 نمونه آزمایشگاهی بتن برای مقاومت کششی و تعداد 12 نمونه ملات سیمان برای آزمایش ملات منشوری تسریع شده ساخته شد و در آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشگاه صنعتی شاهرود مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایش‌ها نشان داد میناب باعث زود گیر شدن سیمان، کاهش کارایی بتن و ملات سیمان و افزایش مقاومت فشاری ملات سیمان و بتن با توجه به نسبت آب به سیمان در سن 7 و 28 روزه گردید. و همچنین اضافه کردن فوق روان کننده در حضور میناب در بتن نشان داد که زمان‌گیرش خمیر سیمان افزایش ‌یافته و کارایی بتن در نسبت آب به سیمان 0.4 نسبت به نمونه‌های حاوی میناب به‌طور متوسط 50 درصد افزایش‌یافته است و مقاومت فشاری بتن در سن 7 روزه در غلظت‌های 0.5 و 0.9 درصد افزایش‌یافته و مقاومت فشاری بتن در سن 28 و 90 روزه در سه غلظت از فوق روان کننده کاهش‌یافته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بتن #میکرو- نانوحباب #فوق روان کننده #مشخصات مکانیکی بتن #کارایی بتن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)