پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
بابک نظری روشن کودهی [پدیدآور اصلی]، محمد کارآموزیان[استاد راهنما]، سید ضیاء الدین شفائی (استاد مدعو)[استاد راهنما]
چکیده: به منظور طراحی و راه اندازی سیستم استخراج فلز به روش هیدرومتالورژی و اجرای عملیات لیچینگ در بهترین شرایط، مطالعه و به دست آوردن مقادیر بهینه پارامترها لازم است. معدن مس چاه موسی دارای مقادیر بسیار زیادی نرمه اکسیدی مس است که امکان فرآوری آن ها به روش هیپ لیچینگ برای استحصال مس وجود ندارند. به این منظور در این تحقیق روش لیچینگ همزنی برای فرآوری و استحصال مس نرمه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از روش های طراحی آزمایش ها، تاثیر فاکتورهایی نظیر ابعاد ذرات، غلظت اسید، درصد جامد، زمان و سرعت همزنی بر روی بازیابی مس و غلظت آهن بررسی شود. بدین منظور ابتدا مطالعات شناسایی نمونه انجام شد و سپس آزمایش های لیچینگ همزنی و بطری غلتان به منظور تعیین بازیابی مس و میزان اسید مصرفی انجام شدند. طراحی و تحلیل آزمایش ها برای بررسی فاکتور های موثر به روش تاگوچی و آرایه متعامد L16 انتخاب و به کمک نرم افزار Design Expert انجام شدند. نتایج نشان داد که اندازه ذرات، غلظت اسید و درصد جامد بیشترین تاثیر و سرعت هم زنی کمترین تاثیر را بر بازیابی مس و غلظت آهن داشتند. در نهایت شرایط بهینه برای ابعاد دانه بندی 88 میکرون، غلظت اسید 120 گرم بر لیتر، زمان 4 ساعت، درصد جامد 30 و سرعت همزنی 480 دور بر دقیقه و میزان بازیابی برابر با 62/95 درصد برای مس به دست آمد. به منظور اعتبار سنجی نتایج، آزمایش تاییدی تحت شرایط بهینه انجام شد. نتیجه آزمایش نشان داد که بازیابی مس برای این آزمایش 93/94 درصد است. همچنین نتیجه آزمایش بطری غلتان هم نشان داد که میزان اسید مصرفی نرمه های مس چاه موسی برابر 38/130 کیلوگرم بر تن با بازیابی 5/94 درصد می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تانک لیچینگ #نرمه ها #بهینه سازی #تاگوچی #معدن مس چاه موسی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)