پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سعید فیض الهی گنبری [پدیدآور اصلی]، اصغر عزیزی[استاد راهنما]
چکیده: رفتار استخراجی مس از محلول فروشویی سولفاته ی واقعی بدست آمده از مرحله ی هیپ لیچینگ کانه مس اکسیدی معدن چاه موسی بوسیله Chemorex CP 150 در کروزین مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش های استخراج با حلال پارامترهای مختلف شامل pH، دما، غلظت حلال آلی، نسبت فاز آلی به فاز آبی و زمان بررسی شد. مطالعه ی مقایسه ای نیز با استفاده از حلال های دیگر شامل D2EHPA و Cyanex 272 بر روی قابلیت استخراجCu(II) انجام شد. Chemorex CP 150 عملکرد استخراجی موثر و انتخابی را برای مس با مقدار آهن استخراج شده کمتر از 15 درصد نشان داد. همچنین نتایج نشان داد که بیش از 66.4 و 96.99 درصد مس در استخراج تک مرحله ای با استفاده از Chemorex CP 150 15 درصد تحت شرایط دمای 25 درجه سانتی گراد، pH 2.5 و زمان تماس 20 دقیقه به ترتیب در نسبت های فاز آبی به آلی 1:1 و 1:4 به فاز آلی منتقل می شود. دیاگرام مک کیپ-تیل برای تخمین تعداد مراحل تئوریکی استخراج بکار گرفته شد و نشان داد که دو مرحله استخراج برای بدست آوردن ماکزیمم مقدار مس در نسبت فاز 1 به 1 تحت شرایط اپتیمم نیاز است. مکانیسم فرآیند براساس داده های ترمودینامیکی مورد بررسی قرار گرفت که نشان دهنده گرماگیر بودن فرآیند استخراج (ΔH=7.62 kJ/mol) و اثرات نسبتاً پایین دما در تشکیل گونه های CuR2 بود. ترکیبهای دوتایی استخراج کننده های دپا، سیانکس 272 و CP-150 Chemorex بر درصد استخراج مس و آهن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که دپا و سیانکس 272 میزان استخراج آهن بالایی دارند و توان استخراج مس را بطور انتخابی ندارند و ضمناً ترکیب دوتایی از این حلال ها تأثیر آنتاگونستیکی بر استخراج مس دارند. استریپینگ مس از فاز آلی بدست آمده با استفاده از اسید سولفوریک انجام شد و نتایج نشان داد که 99.38 درصد مس می تواند با استفاده از 165 گرم بر لیتر H2SO4 در نسبت فاز آبی به آلی 1:2 پس از 5 دقیقه زمان تماس بازیابی می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معدن مس چاه موسی #بازیابی #محلول لیچینگ باردار (PLS) #استخراج با حلال #Chemorex CP-150 #دیاگرام مک کیپ-تیل #استریپینگ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)