پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
پژمان کردی [پدیدآور اصلی]، کیومرث سیف پناهی شعبانی[استاد راهنما]
چکیده: محلول PLS Pregnant Leach Solution مس همان محلولی است که در مرحله الکترووینینگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. محلول PLS مس دارای ناخالصی‌هایی از جمله آهن، منگنز، آلومینیوم و غیره می‌باشد. حضور این سه یون در این محلول می‌تواند باعث کاهش بازده تولید و درصد خلوص محصول شود. یون آهن، باعث درگیری در واکنش‌های جانبی ناخواسته، اکسید شدن فرو به فریک در آند و کاهش فریک در کاتد می‌شود. منگنز به‌صورت الکتروشیمیایی بر سطح آند نشسته و واکنش متقابل خورنده منگنز در الکترولیت رخ می‌دهد و سبب تسریع در خوردگی آند می‌گردد. در این تحقیق کارآیی روش تبادل یونی و استفاده از جاذب سولفید کبالت در حذف یون‌های مزاحم از محلول PLS مس معدن میدوک به کمک رزین‌های تبادل یونی مورد بررسی قرار گرفت. برای تولید جاذب سولفید کبالت از اختلاط نیترات کبالت 6 آبه، سولفید سدیم و آلومینیوم اکسید استفاده گردید. براساس یافته‌های تحقیق به کمک جاذب سولفید کبالت، یون‌های آلومینیوم و آهن به ترتیب پس از گذشت 12 دقیقه و 18 دقیقه از محلول حذف شدند، اما یون‌های منگنز و کبالت همچنان در محلول باقی ماند. برای حذف یون‌های منگنز و کبالت از رزین‌های تبادل یونی استفاده گردید. این رزین‌ها شامل 6 رزین Purolite.C100، Purolite.C150، Purolite. A400، A-irc747، Dowex G26h، Dowex 21kxlt بود. پس از انجام آزمایش ها مشخص گردید که دو رزین D-G26h و D-21kxlt عملکرد بهتری نسبت به سایر رزین‌ها داشتند. با افزایش pH میزان جذب یون‌ها نیز افزایش یافت. pH بهینه در بازه 2/2-1/8 بود. در مورد افزایش دما، نتیجه برعکس بود و با افزایش آن میزان جذب یون‌ها کاهش یافت. همچنین با افزایش زمان تماس میزان جذب یون‌ها افزایش یافت. به‌گونه‌ای که پس از گذشت 30 دقیقه بیش از 90 درصد یون‌های مزاحم جذب شدند. از این‌رو استفاده از رزین‌ها و جاذب رسوبی در حذف یون‌های مزاحم به خوبی عمل کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رزین تبادل یونی #منگنز #آلومینیوم #آهن #جاذب سولفید کبالت #محلول PLS.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)