پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
محسن مسلمی پورکانی [پدیدآور اصلی]، مسلم سوهانی[استاد راهنما]، احسان ابراهیمی[استاد راهنما]
چکیده: چشمه ی یونی وسیله ای است که باریکه ای از یون ها را تولید می کند. چشمه های یونی در طیف سنجی جرمی، جداسازی ایزوتوپی، همجوشی هسته ای، شتابدهنده ها، تولید نوترون، کاشت یون و حکاکی با یون استفاده می شوند. چشمه ها انواع مختلفی دارند که یکی از مهمترین آن ها چشمه ی یونی پنینگ یا PIG می-باشد. این چشمه با توجه به سادگی ساختار و طول عمر بیشتر نسبت به دیگر چشمه ها، بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. امروزه همه ی چشمه ها قبل از ساخت شبیه سازی می شوند، در این پایان نامه کار شبیه سازی چشمه ی پنینگ با استفاده از نرم افزار CST انجام و تاثیر عوامل مختلف روی باریکه ی یون خروجی از چشمه بیان شده است. از بین چیدمان های مختلف آهنربای دائمی دور چشمه، چیدمان دربرگیرنده ی حلقه ای برای محصورسازی ذرات داخل چشمه مفیدتر است. بهترین پتانسیل آند، کاتد و الکترود استخراج هم به ترتیب 15+، 500- و 3000- ولت می باشد. برای انتقال باریکه خروجی از سیستم استخراج از الکترودهای کندکننده و شتابدهنده استفاده شده است. همچنین برای متمرکزسازی باریکه از لنزهای الکترواستاتیکی استفاده شده است. در بحث اپتیک باریکه و لنزهای الکترواستاتیکی برای کانونی کردن باریکه سیستم تریودی (لنزهای تعلیقی) نسبت به سیستم دیودی (لنزهای غوطه ور)مفیدتر بوده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شتابدهنده #چشمه ی یونی #پلاسما #یونش #آند #کاتد #سیستم استخراج #باریکه ی یونی #لنزهای الکترواستاتیکی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)