پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
سکینه اکبری وکیل آبادی [پدیدآور اصلی]، مسلم سوهانی[استاد راهنما]، احسان ابراهیمی بسابی [استاد مشاور]
چکیده: روش درمانی BNCT یا نوترون درمانی با بور، روشی موثر برای از بین بردن برخی از تومورها است. این روش درمانی بر پایه‌ی واکنش استوار است. و شامل دو مرحله می‌باشد. مرحله‌ی اول جایگذاری حامل‌های بور در تومور، و مرحله‌ی دوم تابش نوترون‌هایی با انرژی و شدت مناسب به ناحیه‌ی تومور است. محصولات حاصل از واکنش نوترون با بور، ذرات پر انرژی آلفا و لیتیم هستند که دارای برد کوتاه و انتقال انرژی خطی بالایی (LET) می‌باشند و تمام انرژی خود را در تومور به جای می‌گذارند آنگاه باعث تخریب سلول‌های سرطانی می‌گردند. با توجه به عمق تومور از نوترون‌های حرارتی یا فوق‌حرارتی استفاده می‌شود. نوترون‌های فوق‌حرارتی برای درمان تومورهای عمقی (مانند تومور مغزی بدخیم گلیوبلاستوما)، و نوترون‌های حرارتی برای درمان تومورهای سطحی (مانند تومور بدخیم ملانومای پوست) استفاده می‌شوند. در این پایان‌نامه دستیابی به نوترون‌های فوق‌حرارتی برای درمان تومورهای عمقی مد نظر است. انتخاب چشمه‌ی نوترونی مناسب، برای تامین نوترون‌های مورد نیاز واکنش از اهمیت بالایی برخوردار است. چشمه‌های نوترونی مختلفی را می‌توان برای روش درمانی BNCT استفاده کرد. اما چشمه‌های نوترونی به دلیل گسیل نوترون‌هایی با انرژی زیاد که در حد نوترون‌های سریع هستند، به طور مستقیم برای استفاده در روش درمانی BNCT مناسب نیستند. لذا برای رساندن نوترون‌ها به محدوده‌ی نوترون‌های فوق‌حرارتی از یک مجموعه‌ی شکل دهنده‌ی طیف (BSA) استفاده می‌شود. مجموعه‌ی شکل دهنده‌ی طیف دارای قسمت‌های مختلف نظیر کندکننده، بازتابنده، موازی‌ساز، فیلتر نوترون حرارتی، فیلتر نوترون‌ سریع و فیلتر گاما است. با انتخاب مواد و ضخامت‌‌های مناسبی که برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود شار نوترون مناسب با کمترین مقدار گاما، نوترون‌ سریع و نوترون‌ حرارتی، بدست می‌آید. چشمه‌ی نوترونی مورد استفاده در این پایان‌نامه چشمه‌ی نوترونی بر پایه‌ی شتابدهنده‌ و واکنش آلفا - بریلیوم است. از آنجایی‌که سطح مقطع واکنش آلفا - بریلیوم در کد MCNPX وجود ندارد، این چشمه‌ی نوترونی بر پایه‌ی شتابدهنده‌ی واکنش آلفا - بریلیوم را با کدLISE++ شبیه‌سازی کرده‌ایم. مقادیر نوترون (با طیف انرژی MeV۱۰-۱ ، در حد نوترون‌های سریع هستند) و گامای بدست آمده از این شبیه‌سازی را به عنوان چشمه‌ی کروی با شعاع cm 5͵1 برای استفاده در BSA در نظر می‌گیریم. و این چشمه‌ی کروی و BSA را با کد MCNPX2.6 شبیه‌سازی می‌کنیم. چند نمونه طراحی‌ با کندکننده‌های متفاوت و ضخامت‌‌های مختلف برای مجموعه شکل دهنده‌ی طیف انجام شده است. می‌توان برای چشمه‌ی نوترونی آلفا - بریلیوم BSA‌ی مناسبی را طراحی کرد که تمام پارامتر‌های سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در مورد شار و دوز را برآورده سازد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش درمانی BNCT #چشمه‌ی نوترونی بر پایه‌ی شتابدهنده‌ #مجموعه‌ی شکل دهنده‌ی طیف(BSA)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)