پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
فریبا زاهدی [پدیدآور اصلی]، محمد رضا شجاعی[استاد راهنما]، بهنام آزادگان [استاد مشاور]
چکیده: تحلیل گامای آنی حاصل از فعال سازی نوترونی PGNAA، یکی از حساس ترین روش های تحلیلی هسته ای برای تعیین کیفی و کمی عناصر موجود در یک نمونه بر اساس تبدیل هسته ی اتمی پایدار به هسته ی پرتوزا به وسیله ی پرتودهی آن با نوترون و اندازه گیری تابش مشخصه ی گسیل شده از هسته ی پرتوزا می باشد که به دلیل دقت و حساسیت بالای آن و همچنین غیرمخرب بودن این روش، کاربرد و استفاده از آن روز به روز در حال افزایش است. بر این اساس در این پایان نامه تلاش شده است که با استفاده از این روش به تحلیل عنصری سه نمونه ی سرامیکی Si3N4، B4C و ZrO2 بپردازیم که به دلیل خواص متنوع، کاربرد فراوانی در صنایع مهندسی دارند. در ابتدا با استفاده از کد محاسباتی مونت کارلو، هندسه مساله را شبیه سازی کردیم. بدین منظور از دو چشمه ی نوترونی 241Am-Be و چشمه ی شکافت خودبه خودی 252Cf استفاده کردیم. برای آشکارسازی پرتوهای گامای حاصل از نمونه ها هم، آشکارساز HPGe را به کار برده ایم. نتایج به دست آمده از شبیه سازی با مقادیر گامای مشخصه ی هر ایزوتوپ مقایسه شدند که تا حد قابل قبولی سازگاری وجود داشته است که نشان دهنده ی کارامد بودن این روش در آنالیز عنصری نمونه های مختلف می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آنالیز فعال سازی نوترونی گامای آنی #آشکارسازی پرتوی گاما #چشمه ی نوترونی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)