پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
علی عرب کوهسار [پدیدآور اصلی]، مرتضی رحیمیان[استاد راهنما]، پیرلوئیجی سیانو [استاد مشاور]
چکیده: علی عرب کوهسار چکیده با توجه به نفوذ روزافزون منابع تولید پراکنده و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی و همچنین قابلیت‌های پاسخگویی تقاضا، بهره‌برداری ریزشبکه‌های هوشمند به یک مسئله پیچیده تبدیل شده است. خصوصاً مسئله پیشنهاد قیمت ریزشبکه هوشمند در بازارهای انرژی با در نظر گرفتن نیازمندی‌های بهینه‌سازی ولت-وار مطالعه نشده است. در این پایان‌نامه، یک ریزشبکه برق هوشمند شامل واحدهای فتوولتائیک، تقاضای پاسخ‌گو به قیمت و ایستگاه‌های شارژ در بازار انرژی زمان‌حقیقی شرکت می‌کند. سیستم مدیریت انرژی و بهینه‌سازی ولت-وار یکپارچه از طرف ریزشبکه برق هوشمند در دو مرحله تصمیم‌‌های بهره‌برداری را اتخاذ می‌کند. در مرحله اول، پیشنهاد قیمت در بازار زمان‌حقیقی، تقاضای اکتیو و راکتیو و تنظیمات تجهیزات کنترل ولتاژ کُند (تپ‌چنجر و خازن) برای ساعت پیش‌رو تعیین می‌شوند. برای مهار کردن عدم‌قطعیت‌های قیمت بازار، تولید واحدهای فتوولتائیک و نرخ شارژ خودروهای برقی در ایستگاه‌های شارژ از روش‌های بهینه‌سازی قطعی و بهینه‌سازی مقاوم تطبیقی استفاده می‌شوند. بعد از تسویه بازار، در مرحله دوم، واحدهای فتوولتائیک و ایستگاه‌های شارژ برای بازه‌های زمانی چنددقیقه‌ای بهره‌برداری می‌شوند. نتایج در سیستم 69 باس نشان می‌دهد تصمیم‌های مدل قطعی در برخی ساعت‌ها اجرایی نیست، اما تصمیم‌های مدل بهینه‌سازی مقاوم تطبیقی اجرایی و همچنین از دیدگاه اقتصادی و فنی کارآمد است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: سیستم مدیریت انرژی و بهینه‌سازی ولت-وار یکپارچه #تقاضای پاسخ‌گو #بازار انرژی زمان حقیقی #خودرو برقی #بهینه‌سازی مقاوم تطبیقی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)