پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
محمدهادی عراقیان [پدیدآور اصلی]، مرتضی رحیمیان[استاد راهنما]، محمد ضامن[استاد مشاور]
چکیده: این پایان نامه به پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی خانگی به منظور مدیریت یکپارچه انرژی الکتریکی و حرارتی در یک خانه هوشمند، با در نظر گرفتن سطح رفاه ساکنین می پردازد. منابع انرژی خانه هوشمند شامل شبکه برق و گاز، آبگرمکن خورشیدی و واحد فتوولتاییک به همراه واحد ذخیره ساز، و همچنین بارهای الکتریکی و حرارتی شامل انواع انعطاف پذیر زمانی، انعطاف پذیر توانی و ثابت هستند. به منظور غلبه بر عدم قطعیت تولید منابع خورشیدی و دمای بیرونی، از دو مدل عدم قطعیت 1) پیش بینی تک-سناریو و 2) بازه های پیش بینی استفاده می شود. به این ترتیب، مسأله مدیریت انرژی به صورت مدل های بهینه سازی قطعی و مقاوم تبدیل می شود. با استفاده از اطلاعات واقعی تابش خورشید و دمای بیرونی استخراج شده از ریزشبکه برق هوشمند دانشگاه صنعتی شاهرود، دو مدل مدیریت انرژی پیاده سازی و مقایسه می شوند. بر اساس نتایج شبیه سازی، انتخاب یک استراتژی محافظه کارانه توسط مدل بهینه سازی مقاوم در مقایسه با مدل قطعی می تواند تضمین کننده اجرایی بودن تصمیم ها شود، هرچند این انتخاب باعث کاهش سطح رفاه ساکنین خواهد شد. همچنین در نظر گرفتن قیود پیوندی میان بارها و منابع انرژی، از یک طرف رفاه ساکنین را افزایش و از طرف دیگر، هزینه را نیز افزایش می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم مدیریت یکپارچه انرژی الکتریکی و حرارتی #رفاه ساکنین #بهینه سازی قطعی #بهینه سازی مقاوم

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)