پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
مهسا آذرنیا [پدیدآور اصلی]، مرتضی رحیمیان[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، بهینه سازی ولت-وار (VVO) به عنوان ابزاری در اختیار بهره بردار سیستم توزیع (DSOs) با به کارگیری منابع توان راکتیو در راستای حداقل سازی هزینه تلفات و حفظ ولتاژ در بازه مجاز تصمیم سازی می کند. با بهره گیری از زیرساخت شبکه هوشمند، تصمیم گیری در زمان های نزدیک به تحویل توان انجام می-شود. بر اساس اطلاعات واقعی، مؤلفه های اکتیو و راکتیو بار به صورت مدل های وابسته به ولتاژ در نظر گرفته می شوند. به علاوه، عدم قطعیت در بار و منابع تجدیدپذیر، به صورت دو مدل متفاوت 1) پیش بینی تک سناریو و 2) بازه های پیش بینی نمایش داده می شوند. با استفاده از این دو مدل عدم قطعیت، مسئله بهینه سازی ولت-وار، به ترتیب، به صورت مدل های بهینه سازی قطعی و مقاوم تبدیل می شود. این دو مدل بهینه سازی ولت-وار در دو شبکه توزیع 14 و 69 باس پیاده سازی و نتایج آنها مقایسه می شوند. نتایج نشان می دهند تصمیم های اتخاذ شده توسط مدل بهینه سازی ولت-وار مقاوم از قابلیت اجرایی بیشتری در عمل برخوردارند که البته هزینه بیشتری به دنبال دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بهینه‌سازی ولت-وار #بهینه‌سازی مقاوم #بهره‌برداری سیستم توزیع #مدل بار وابسته به ولتاژ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)