پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
میثم کریمی [پدیدآور اصلی]، [استاد راهنما]، علی دستفان[استاد مشاور]
چکیده: بر اساس افزایش بارهای DC و تولیدات پراکنده با توان خروجی DC نظیر سیستم‌های فتوولتایک و پیل‌های سوختی، سیستم توزیع DC سیستم‌ها آینده‌ را تشکیل می‌دهند. با توجه‌ به مزایای زیاد سیستم‌های توزیع DC، از قبیل اتصال مناسب تولیدات پراکنده و خودروهای الکتریکی، کاهش تلفات تبدیل توان و نبود مسئله توان راکتیو، این سیستم‌ها برای ساختمان‌های صنعتی و تجاری مجهز به تولیدات پراکنده و خودرو الکتریکی بسیار مناسب‌تر می‌باشند. ایجاد یک سیستم مدیریت انرژی از نظر اقتصادی می‌تواند باعث کاهش هزینه انرژی ساختمان و تامین سود برای شرکت در مدیریت انرژی شود. در این کار، یک روش جدید مدیریت انرژی برای ساختمان‌هایی با سیستم توزیع dc ارائه شده است. روش ارائه شده بر اساس مشارکت خودروهای الکتریکی در مدیریت انرژی و استفاده از ذخیره‌ساز می‌باشد. برای اثبات کارایی الگوریتم ارائه شده، از شبیه‌سازی در نرم افزار MATLAB/Simulixnk استفاده شده است. تحلیل اقتصادی و نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که روش ارائه شده برای مدیریت انرژی، هزینه انرژی را کاهش می‌دهد و باعث تشویق صاحبان خودروهای الکتریکی برای شرکت در مدیریت انرژی می‌شود و قابل استفاده برای ساختمان‌هایی با سیستم توزیع DC می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ساختمان هوشمند #فتوولتائیک #ریزشبکه DC #خودرو برقی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)