پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سمیه فیروزی [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به نقش کلیدی رفتار سرمایه گذار در بازار سرمایه ، بررسی رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص تمایل آن ها به تقلید از اعمال دیگران یا به عبارتی شکل گیری رفتار توده وار بسیار ضروری است. این پژوهش اقدام به بررسی و اندازه گیری رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی وفردی و تاثیر آن بر بازده سهام در بورس اورق بهادار تهران می نماید. بنابراین در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به معاملات صورت گرفته توسط سرمایه گذاران از ابتدا تا انتهای سال 1392 (238 روز معاملاتی) در پی بررسی وجود رفتار توده وار و تأثیر آن بر روی قیمت و بازده اوراق بهادار هستیم، بدین منظور از روش های لاکونیشوک، شیفلر و ویشنی (از این پس LSV) (1992) که توسط ژو و لای (2009) اصلاح شد، استفاده نموده ایم که از اطلاعات مربوط به پورتفوی سرمایه گذاران و تغییرات صورت گرفته در آن بهره می گیرند، در مرحله ی بعد با به کارگیری رگرسیون پانل دیتا کرمر (2011)، به ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر رفتار توده وار می پردازیم. این پژوهش بین هر دو گروه سرمایه گذاران نهادی و فردی رفتار توده وار شدیدی گزارش می کند، با این تفاوت که میزان این رفتار توده وار بین سرمایه گذاران نهادی بیشتر از سرمایه گذاران فردی است. سرمایه گذاران نهادی بیشتر به سمت سهام شرکت های کوچک با نرخ گردش بالا هجوم می برند و استراتژی بازخورد مثبت را دنبال می کنند. پورتفوهای خرید توده وار سرمایه گذاران نهادی به میزان 1.0094% بالاتر از فروش توده وار آن ها در 20 روز پس از بازه های معاملات شدید می باشد. در مقابل سرمایه گذاران فردی بیشتر به سمت سهام شرکت های کوچک با نرخ گردش بالا تمایل دارند و برای خرید (فروش) سهام با بازده گذشته منفی (مثبت) هجوم می برند. پورتفوهای خرید توده وار سرمایه گذاران فردی به میزان 0.8305% پایین تر از فروش توده وار آن ها در 20 روز پس از بازه های معاملات شدید می باشد. به علاوه، این تفاوت بازده هر دو گروه سرمایه گذاران در دوره های استرس بازار شدیدتر می شود. این یافته ها بیان می کند که رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی به خاطر اطلاعات خصوصی در دسترس آن هاست، در حالی که رفتار توده وار سرمایه گذاران فردی بیشتر به خاطر احساسات و عوامل رفتاری آن هاست.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رفتار توده وار #سرمایه گذاران نهادی #سرمایه گذاران فردی #معامله با بازخورد مثبت #بازار بی ثبات #بازده غیرعادی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)