پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
فرزانه آقاجانی [پدیدآور اصلی]، ولی الله مشایخی[استاد راهنما]
چکیده: فرامواد به مواد مرکبی گفته می‌شود که ویژگی های غیرطبیعی دارند و بدلیل ضریب شکست منفی نور در آنها منجر به کاربردهای زیادی در حوزه های مختلف می شود. به ساختار دوبعدی فرامواد، فراسطح می‌گویند. این مواد با چیدن تعداد زیادی از پراکنده سازهای کوچک در یک آرایه منظم در یک ناحیه از فضا برای به‌دست‌آوردن رفتار الکترومغناطیسی مطلوب تشکیل شده‌اند. طراحی پوشش شیلد در فرکانس و پهنای باند خاص همواره برای محققان به‌صورت چالشی جدی مطرح بوده است. مخصوصاً در مواردی که بخواهند به‌صورت موضعی، جسم خاص با شکل خاص را در پهنای باند مشخص پوشش دهند. در این پایان‌نامه تأثیر اشکال مختلف تشدیدگر حلقه شکافی را روی پهنای باند و ضریب شیلدینگ به‌واسطه نرم‌افزار شبیه‌سازی تمام موج CST و بررسی فرکانس تشدید آنها سنجیدیم، تا بتوانیم به شکل مناسبی برای پیاده‌سازی بر روی پارچه برسیم. درنهایت شکل انتخابی حتی‌الامکان ساده در نظر گرفته شد تا بتوان آن را به‌آسانی با استفاده از نخ رسانا بر روی پارچه پیاده‌سازی کرد. مزیت پارچه بر این است که می‌توان به‌راحتی آن را به حالت عملیاتی درآورد و همچنین تا حدودی شکل‌پذیری خوبی دارد. بعد از پیاده‌سازی شکل بروی پارچه, پارچه در موجبر قرار داده شد و نتایج حاصل از آن مورد بررسی قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: فرامواد #فراسطح #تشدیدگر حلقه شکافی #ضریب شکست منفی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)