پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
سعيدرضا ميرا [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه انواع توپولوژی های مبدلهای چندسطحی معرفی شده و انواع مبدلهای رزونانسی که کاربرد آنها در جهت کاهش تلفات سوئیچینگ در مبدلهای قدرت بوده و همچنین انواع تلفات سوئیچینگ معرفی و بررسی می شوند. سپس روشهای کنترل مبدلهای چند سطحی ارائه می شود. سپس مسئله متعادل سازی ولتاژ خازنهای لینک DC در مبدلهای چندسطحی از نوع دیود کلمپ بررسی و شبیه سازی می شود. جهت بررسی متعادل سازی ولتاژهای لینک DC ابتدا یکبار مبدل چهارسطحی از نوع دیود کلمپ بدون در نظرگرفتن متعادل سازی، شبیه سازی شده و مشاهده می شود که ولتاژ خازنهای ورودی از وضعیت اولیه تغییر کرده و پس از گذشت زمان کوتاهی ولتاژ خروجی ناپایدار می شود. سپس شبیه سازی با اعمال مسئله متعادل سازی تکرار می شود. هدف از انجام این تحقیقات بررسی و اصلاح روشهای موجود در زمینه کنترل، متـعادل سازی ولتاژ خازنهـای لینـک DC در مبـدلهای چندسـطحـی می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مبدلهای رزونانسی توپولوژی های مبدل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)