پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
محمد حاجی عرب [پدیدآور اصلی]، حسین قلی زاده نرم[استاد راهنما]
چکیده: هدف از این پایان‌نامه توسعه اینورتر قابل اتصال به شبکه برای کاربرد فتوولتائیک در اتصال منابع تجدید پذیر به شبکه و نیز بررسی و طراحی قسمت کنترل‌کننده می‌باشد. بخش قدرت اینورتر دارای ساختار تمام پل باقدرت 1200 وات می‌باشد. بخش کنترل دارای یک کنترل‌کننده جریان برای تعیین میزان توان اکتیو و راکتیو تزریقی به شبکه است. کنترل جریان برای تنظیم توان اکتیو و راکتیو استفاده‌شده و روش کنترل تناسبی - رزونانسی (PR) به‌منظور کنترل جریان بکار گرفته‌شده است. و برای طراحی بخش کنترل‌کننده و تعیین ضرایب، از کنترل فازی بهینه‌شده با الگوریتم انبوه ذرات و نیز از الگوریتم ژنتیک بهره برده شده است. همچنین از یک فیلتر LCL، برای محدودیت‌هارمونیکی جریان تزریقی به شبکه، استفاده‌شده است. همچنین طراحی و شبیه‌سازی بخش‌های قدرت و کنترل با ارزیابی شرط پایداری حلقه کنترلی با کمک از نرم‌افزار MATLAB/SIMUlixnk انجام‌شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اینورتر #اتصال به شبکه #کنترل‌کننده تناسبی – رزونانسی #کنترل فازی #الگوریتم -بهینه‌سازی انبوه ذرات #الگوریتم بهینه‌سازی ژنتیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)