پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
نوید گنجعلیخانی حاکمی [پدیدآور اصلی]، علی کرمی ملائی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، از کنترل مد لغزشی دینامیکی برای کاهش اثر چترینگ سیگنال کنترل ورودی برای سیستم هایی دارای عدم قطعیت های سازگار و ناسازگار با حفظ عملکرد مناسب و مقاوم بودن سیستم استفاده شده است. به عبارت دیگر در روند طراحی عملکرد مقاوم (ویژگی تغییر ناپذیری) سیستم در حضور عدم قطعیت های سازگار و ناسازگار حفظ می شود. در این روش برای خنثی کردن اثر عدم قطعیت ناسازگار کنترل مد لغزشی چندسطحی تعریف شده است، و به علاوه در کنترل مد لغزشی دینامیکی، چترینگ با یک انتگرال گیر (فیلتر پایین گذر) که قبل از سیگنال کنترل ورودی سیستم قرار می گیرد، حذف می شود. در کنترل مد لغزشی دینامیکی، سیستم افزوده (سیستم به اضافه انتگرال گیر) یک درجه بزرگتر از سیستم اصلی است، پس مدل کامل سیستم باید به صورت کامل شناخته شود. در این پایان نامه برای حل این مشکل از یک رویتگر عصبی استفاده شده است. یکی از مزیت های روش پیشنهاد شده این است که، در هیچ کدام از فرایندهای کنترل مد لغزشی دینامیکی و رویه رویتگر، از هیچ کران بالایی برای عدم قطعیت ها استفاده نشده، که این موضوع در پیاده سازی عملی بسیار اهمیت دارد. در فصل های آخر این پایان نامه پروسه طراحی به طور مبسوط شرح داده شده و نتایج شبیه سازی دو سیستم برای نشان دادن موفقیت این روش آورده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کنترل مد لغزشی دینامیکی #عدم قطعیت ناسازگار #چترینگ #سیستم غیر خطی #رویتگر عصبی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)