پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
مصطفي رهيده [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]، حیدر طوسیان شاندیز[استاد مشاور]
چکیده: در سال های اخیر مبدل ماتریسی به دلیل مزایای فراوانش مورد توجه ویژ های قرار گرفت هاند. از جمله این مزایا می توان به قابلیت تنظیم ضریب توان ورودی واحد، قابلیت انتقال توان در هر دو جهت و شکل مو جهای با کیفیت بسیار بالا در ورودی و خروجی اشاره کرد و نیز به دلیل عدم وجود الما نهای ذخیره کننده انرژی مانند در مبدلهای ماتریسی، امکان ساخت آنها به صورت یک مدار فشرده و کوچک وجود دارد ولی با DC خازن باس این حال به دلیل مشکلاتی از قبیل کموتاسیون پیچیده و مدارات حفاظت پیچیده در برابر اضافه ولتاژ، استفاده از مبدل های ماتریسی مستقیم در صنعت تا سال های اخیر به تعویق افتاده است. از سوی دیگر با توجه به قابلیت احیای انرژی بوسیله مبدل ماتریسی، این امکان وجود دارد که بیشتر انرژی جنبشی بار به سمت منبع برگردانده شود که در این حالت تلفات تنها ناشی از سوئیچ ها و فیلتر ورودی می باشد که در نتیجه استفاده از این مبدل را در درایو موتورهای القایی با راندمان بالا محقق می بخشد. برخلاف مبدل ماتریسی سه فاز به سه فاز و مبدل ماتریسی سه فاز به تک فاز در مورد مبدل ماتریسی سه فاز به دو فاز کارهای کمتری انجام شده است به طوری که در این پروژه تمامی حالاتی را که می توان با مبدل ماتریسی، ولتاژ دو فاز تولید کرد، طراحی شده است که این حالات به صورت ماتریسی سه فاز به دو متداول (مستقیم) و غیر مستقیم می باشند. هر کدام از این مبدل ها نیز به دو حالت س هپایه و دوپایه طراحی شده و رو شهای سوئیچینگ هر یک به طور جداگانه نیز آورده شده است. به دلیل تلفات سوئیچینگ در مبدل های بالا، مدلی با سوئیچ های کاهش یافته به منظور کاهش تلفات سوئیچینگ نیز آورده شده است به طوری که این مبدل در سمت یکسوکنندگی (سمت خط) فقط از سه عدد سوئیچ استفاده شده است. در محیط سیمیولینک نیز یک ماشین القایی دو فاز شبیه سازی شده و از مبدل های ماتریسی طراحی شده جهت کنترل MATLAB سرعت این موتور القایی استفاده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مبدل ماتریسی #سهفاز به دوفاز #موتور القایی دوفاز

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)