پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
امیرحسن فدائی زاده [پدیدآور اصلی]، مهدی گردویی[استاد راهنما]، محسن کریمی[استاد مشاور]
چکیده: روش‌های مختلفی برای تولید این مواد ابداع شده ‌است. یکی از مهم‌ترین این روش‌ها، تغییر شکل مومسان شدید می‌باشد. ویژگی برجسته این فرآیندها ثابت ماندن ابعاد نمونه حین فرآیند است که در نتیجه آن اعمال کرنش‌های بسیار زیاد بر ماده امکان‌پذیر می‌شود. نورد تجمعی (ARB) یکی از روش های تغییر شکل مومسان شدید می باشد. در این پایان نامه فرآیند نورد تجمعی تا 6 پاس بر روی ورق آلومینیوم 1050 اجرا و ضمن بررسی خواص مکانیکی ورق های تولید شده، با توجه به ضرورت پرداختن به مقوله تولید محصول از ورق‌های ARB شده، از فرآیند کشش عمیق برای بررسی قابلیت شکل پذیری این ورق ها استفاده شد. نتایج نشان داد که استحکام نهایی ورق های تولید شده تا پاس سوم به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد و بعد از پاس سوم، این افزایش با شیب کمی ادامه یافته و در نهایت در پاس ششم کاهش می یابد. همچنین درصد ازدیاد طول در پاس اول نسبت به نمونه اولیه به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد و بعد از پاس اول با شیب کمی افزایش می یابد. در ادامه برای بررسی اثر عملیات حرارتی آنیل تنش زدایی، نمونه های ARB شده قبل از فرآیند کشش عمیق تا C° 200 به مدت 30 دقیقه گرم و سپس در دمای محیط سرد شدند. همچنین برای دستیابی به قابلیت کشش بیشتر، شعاع گوشه سنبه از mm 3 به mm 6 افزایش و از 8 لایه نایلون به عنوان روانکار استفاده شد. نتایج نشان داد که عمق فنجان ها نسبت به عمق فنجان نمونه های ARB شده به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد، به گونه ای که عمق فنجان نمونه پاس سوم از mm 78/9 به mm 14/27 افزایش یافت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تغییر شکل مومسان شدید #نورد تجمعی #کشش عمیق #قابلیت شکل دهی #کشش پذیری #ناهمسانگردی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)