پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
حامد مقصودلو [پدیدآور اصلی]، مهدی گردویی[استاد راهنما]، سید هادی قادری[استاد مشاور]
چکیده: پرسکاری در کانال همسان زاویهدار (ECAP) به ‌عنوان یکی از بارزترین روش‌های تغییر شکل مومسان شدید تأثیر بسزایی بر افزایش استحکام فلزات سبک دارد. امروزه استفاده از درون‌کاشت‌های تیتانیومی به دلیل خواص زیست‌سازگاری، استحکام ویژه‌ و چقرمگی مناسب، قابلیت شکل‌دهی و ماشینکاری مورد توجه است. در این پژوهش، ساخت ریشه‌ی درون‌کاشت دندانی اندوستیل از تیتانیوم خالص تجاری گرید 2 که با روش ایکپ گرم تولید شده، مورد مطالعه قرار گرفته است. طراحی جدید قالب ایکپ با زاویه کانال 90 مشکل جریان ناخواسته‌ی فلز بین دو کفه‌ی قالب، افزایش شدید نیرو و گیرکردن قطعه را تا حد زیادی برطرف کرده است. پس از سعی و خطا در دماهای مختلف، فرآیند ایکپ در C 240 تا چهار مرحله، با ترکیب روانکاری فیلم جامد فویل مسی و لایه مخلوط مولیبدن دی‌سولفاید با موفقیت انجام شد. با انجام آزمون ریزسختی‌سنجی در نقاط مختلف مقطع مشخص شد افزایش تعداد مراحل ایکپ موجب افزایش سختی و همگنی خواهد شد. همچنین اجرای آزمون فشار محوری نشان داد بیشترین رشد استحکام تسلیم در پاس اول ایکپ رخ می‌دهد و این روند در مراحل بعدی با نرخ کمتری ادامه می‌یابد. کاهش دمای مرحله‌ی نهایی، راهکار مناسبی برای دستیابی همزمان به استحکام و چقرمگی بالا می‌باشد. تحلیل تصاویر میکروسوپ الکترونی روبشی نشان داد مرحله‌ی اول شکل‌دهی بیشترین تأثیر را بر ریزدانه شدن داشته و در ادامه نرخ ریزدانه شدن کاهش یافته است. همچنین در مقایسه با تحقیقات مشابه، افزایش چشمگیر استحکام تسلیم و نهایی مشاهده شد. پس از دستیابی به شرایط بهینه‌ی فرآیند، درون‌کاشت دندانی از نمونه‌های اولیه و ایکپ شده در پاس‌های مختلف، با استفاده از روش ماشینکاری دقیق به کمک یک دستگاه CNC مخصوص تولید شد. جهت بررسی خواص عملکردی درون‌کاشت آزمون خواص مکانیکی بر طبق استاندارد ISO 14801، مطالعه‌ی زیست‌سازگاری نمونه‌ها با آزمون کشت سلولی و همچنین تحلیل مقطع شکست با تصویربرداری SEM انجام شد. نتایج حاکی از بهبود خواص زیست‌سازگاری و استحکام مکانیکی درون‌کاشت‌های تولیدی از تیتانیوم ایکپ شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تیتانیوم خالص تجاری #درون‌کاشت دندانی #مواد فوق ریزدانه #تغییر شکل مومسان شدید #ایکپ گرم

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)